یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با موضوع حکم جایگزین اعدام برای مرتکبان جرائم مرتبط با آن تصویب شد.

به گزارش  پایان نیوز،  نمایندگان در صحن علنی امروز چهارشنبه ۳ آذرماه با یک فوریت طرح قانونی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با ۱۴۷ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

شایان ذکر است در صورت تصویب نهایی این طرح، طبق شرایطی حکم جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر اعمال می‌شود.

این طرح شامل یک ماده واحده و یک تبصره است.

ماده واحده این طرح تصریح می‌کند: یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌گردد:

ماده ۴۶- مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده است به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌گردند:

الف- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد یا گرم کشیده باشد.

ب- مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.

پ-مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.

ت- ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از … کیلوگرم باشد.

همچنین تبصره این طرح اذعان می‌کند:

در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از ۲ سال دارد، مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخصیص، تبدیل، آزادی مشروط ، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعلیق کند. این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.

انتهای پیام/