وزرای خارجه شرکت کننده در «اجلاس ده تمدن کهن جهان» تصمیم گرفتند که «مجمع تمدن های کهن» (ACForum) بعنوان بستری برای گفتگو و همکاری فرهگی بین دولت های عضو، تشکیل شود.

به گزارش  پایان نیوز ،  وزرای خارجه شرکت کننده در «اجلاس ده تمدن کهن جهان» در آتن (یونان) طی بیانیه ای در پایان این اجلاس، تصمیم گرفتند که «مجمع تمدن های کهن» (ACForum) بعنوان بستری برای گفتگو و همکاری فرهنگی بین دولت های عضو، تشکیل شود.
1مجمع تمدن های کهن
در بیانیه تشکیل این مجمع، وزرای خارجه دولت های شرکت کننده با اشاره به چالش های به سرعت در حال تغییر و پیچیده ای که جهان با آن روبروست، مانند تروریسم، افراط گرایی، رادیکالیسم، خشونت، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و سایر اشکال نابردباری ها، قویا روابط دوستانه و گفتگوی مداوم بین کشورها و نیاز به همکاری بین المللی و تفاهم بعنوان ابزاری برای رسیدگی به چالش های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تشویق و بر دیپلماسی فرهنگی و تمدنی بعنوان یک قدرت نرم و هوشمند و نیاز به ارتقاء گفتگوی تمدن ها از طریق ارتباط مداوم و همکاری، تاکید کرده اند.

 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به نمایندگی از تمدن کهن ایران زمین در این اجلاس مهم شرکت و سخنرانی کرد.
انتهای پیام/