محسن هاشمی در نخستین جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.

به گزارش پایان تیتر، در نخستین جلسه دور جدید شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، با رأی حاضران، محسن هاشمی برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.

همچنین یداله طاهرنژاد به عنوان نایب رئیس و فرزانه ترکان و به عنوان منشی هیئت رئیسه برگزیده شدند.

همچنین غلامحسین کرباسچی به عنوان دبیرکل حزب کارگزاران در مسئولیت خود ماند.

انتهای پیام/