رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تکمیل و به ثمر نشستن طرح هر خانه یک پایگاه سلامت خبر داد و گفت: مردم بازیگران اصلی این طرح هستند و برای اجرای آن در هر خانوار یک فرد به عنوان حلقه وصل بین کارشناسان بهداشتی و خانواده ها انتخاب شده و در حوزه پیشگیری، مداخلات ابتدایی درمانی و توانبخشی آموزش های لازم را دریافت می کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا زالی امروز دوشنبه، در نشستی که به مناسبت به ثمر نشستن طرح «هر خانه یک پایگاه سلامت» در مرکز خدمات جامع سلامت شهری میگون برگزار شد، این طرح را نقطه عطفی در توسعه بهداشت دانشگاه توصیف کرد و اظهار کرد: خوشحالیم که دانشگاه بار دیگر در ایجاد یک فضای نوین توسعه ای برای امور بهداشتی در عرصه ملی پیشقراول است و برای استقرار برنامه های جدید و بر اساس مقتضیات روز حوزه بهداشتی تلاش می کند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به زیرساخت ها و پروژه های توسعه ای استان تهران، خواستار نگاهی آسیب شناسانه برای بازمهندسی هوشمندانه زیرساخت های بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد.

دکتر زالی با بیان اینکه طرح هر خانه یک پایگاه سلامت یکی از پارادایم های مهم برای مرتفع کردن غفلت های تاریخی در حوزه زیرساخت های بهداشتی است، گفت: با استقرار شبکه بهداشتی و درمانی در کشور و استفاده از ظرفیت مردمی در سالها و دهه های اخیر پیشرفتهای بسیار خوبی در عرصه بهداشت کشور رخ داده است.

وی با بیان اینکه تا کنون اکثر برنامه های ترویجی، آموزشی و توانمند سازی امور بهداشتی در پشت درهای منازل متوقف شده است، تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم این جریان را وارد خانه ها کنیم و شهروندان را از مباحث بهداشتی بهره مند سازیم، لازم است دیوار کاذب بین کارشناسان بهداشت و شهروندان را در هم بشکنیم.

دکتر زالی تاکید کرد: اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت تحقق این شعار بزرگ آرمان خواهانه در حوزه بهداشتی است و طبیعتا استفاده از ظرفیت مردمی، بالا بردن سطح آگاهی جامعه و ارتقای نگرش و بینش مردم در حوزه های بهداشتی امری راهبردی است.

وی تصریح کرد: هر زمان که در برنامه های بهداشتی و برنامه های توسعه ای، هوشمندانه و با مدیریت منطقی از آحاد شهروندان و مردم بهره گیری شده است، برنامه ها منظم تر و متعالی تر پیش رفته است.

دکتر زالی یادآور شد: با عنایت به این مطلب، امروز افتخار می کنیم که با همت بلند سربازان عرصه سلامت دانشگاه شاهد تحقق برنامه ای اثر گذار و مهم در حوزه توسعه بهداشت هستیم.

وی با اشاره به طرح هر خانه یک پایگاه سلامت، تشریح کرد: در این طرح از هر خانواده فردی نشاندار شده و به عنوان حلقه وصل کارشناسان بهداشتی با همه اعضای خانوار انتخاب می شود.

امور بهداشتی؛ دغدغه مشترک خانوارهای ایرانی

دکتر زالی ادامه داد: خوشبختانه امروز سطح فرهنگی و سطح سواد سلامت جامعه ایرانی به شکل چشمگیری افزایش یافته و شاهد این هستیم که مباحث بهداشتی و درمانی از دغدغه های مشترک خانوارهای ایرانی است.

وی تاکید کرد: بنابر این امروزه از نظر فرهنگی و اجتماعی اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت به یک مطالبه تبدیل شده است و خوشحالیم که در اجابت این مطالبه توانستیم با گسترش برنامه هایی که از قبل طراحی شده و با یک مهندسی مناسب آینده نگارانه و مبتنی بر استراتژی این برنامه اجرا شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره طرح هر خانه یک پایگاه سلامت توضیح داد: مباحث پیشگیری، درمان، توانبخشی و بازتوانی از محورهای اصلی و اساسی برنامه های این طرح است و به کسی که در خانوار به عنوان نیروی بهداشتی در محیط وظایف خود را اجرا می کند، هم در حوزه توانبخشی و بازتوانی و هم در حوزه پیشگیری و مداخلات ابتدایی درمانی، آموزش های لازم داده می شود.

خودمراقبتی؛ نقطه مشترک الگوهای موفق بهداشتی

دکتر زالی اضافه کرد: همه این برنامه های راهبردی در ذیل یک سبک نوین با عنوان خودمراقبتی تعریف می شود و تمامی کشور های توسعه یافته همچون انگلستان که در حوزه های بهداشتی الگوهای موفقی را در عرصه جهانی عرضه کرده اند، به خودمراقبتی توجه ویژه داشته اند.

وی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت را یکی از تبلورهای سیاست خودمراقبتی توصیف کرد و گفت: باید برای افکار عمومی تفاوت بین خودمراقبتی و خود درمانی به خوبی تنویر شود، زیرا اساسا منظور از خودمراقبتی، خوددرمانی نیست و ابدا  به دنبال آن نیستیم که افرادی را تربیت کنیم که خودسرانه به اعضای خانواده دارو تجویز کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: مطلقا به دنبال آن نیستیم که افرادی را به عنوان جایگزین متخصصان تربیت کنیم، بلکه قصد داریم با افزایش آگاهی عمومی خودمراقبتی را محقق کنیم.

وی افزود: با طراحی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت شاهد تکمیل فرآیند ادغام خدمات بهداشتی و درمانی و به پایان رسیدن آخرین ایستگاه مغفول در این حوزه هستیم.

دکتر زالی یادآور شد: عصاره اجرای این طرح مبتنی بر مردم است و مردم بازیگران اصلی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت هستند.

وی با اشاره به نقش انتظام و نظم در شکل گیری شبکه های بهداشتی و درمانی در کشور، بر ضرورت حفظ تشکیلات منظم، تعریف وظایف برای افراد و ایجاد فضای منطقی برای سفیران و رابطین سلامت برای تحقق و اجرای اثربخش این طرح تاکید کرد.

دکتر زالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش های ناشی از پاندمی کرونا، اظهار کرد: به دلیل استمرار کرونا شاهد لزوم انطباق و تطابق برنامه های بهداشتی با این بیماری هستیم و می توان گفت اقدام برای اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در شرایط شیوع کرونا در استان تهران یک آوانتاژ مثبت بهداشتی تلقی می شود و با کمک این طرح هم نگرش و بینش مردم نسبت به کرونا را افزایش خواهیم داد و هم فرآیند ردیابی، بیماریابی، ایزولاسیون و پیکاپ اولیه را محقق خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تمام تلاش مدیریتی هیئت رییسه دانشگاه برای ارتقای این برنامه خواهد بود، بر ضرورت ایجاد فضای گفتمانی و همگرایی بین دستگاه های ذی ربط برای اجرای طرح های بهداشتی مردمی تاکید کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه نزدیک به دو میلیون خانوار و معادل پنج ملیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش دانشگاه قرار دارند، گفت: دانشگاه با ۱۲۲ خانه بهداشت و ۸۵ پایگاه جامع شهری، توسعه وضعیت بهداشتی را از راهبردهای اصلی خود قرار داده است.

در بخش دیگری از این مراسم دکتر ایمان عموزاده رییس شبکه بهداشت و درمان شمیرانات اظهار کرد: آزمون واقعی دانش کارایی و سودمندی آن است و تبلور کارایی دانش در طرح هر خانه یک پایگاه سلامت قابل مشاهده است.

وی این طرح را برنامه ای پیشرو و مترقی توصیف کرد که فعالیت ها و خدمات استاندارد سلامت را از طریق مشارکت مردم ادغام می کند.

دکتر قنبری رییس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با اشاره به اهمیت افزایش سواد سلامت مردم در ارتقای خودمراقبتی، طرح هرخانه یک پایگاه سلامت را برنامه مناسبی برای جلب مشارکت مسئولانه مردم در سراسر کشور عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در این طرح به ازای هر خانواده یک سفیر سلامت و به ازای هر ۲۰ سفیر سلامت خانواده یک رابط سلامت تربیت می شود، روند اجرای این طرح در سطح دانشگاه را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، توانمندسازی فرد، خانواده و جامعه برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت در مراقبت از خود و همیاری و مشارکت جمعی از اهداف کلی این طرح است که در قالب برنامه های تربیت سفیر سلامت خانواده، رابط سلامت محله و آموزش دانشجو اجرا می شود.

در این طرح به ازای هر خانواده یک سفیر سلامت، به ازای هر ۲۰ سفیر سلامت خانواده یک رابط سلامت و هر ۱۰ خانواده یک دانشجو تربیت می شود.

در حال حاضر در مرکز میگون که به عنوان مرکز آزمایشی اجرای این طرح انتخاب شده است، ۱۵۰۰ سفیر سلامت تربیت شده اند.

دکتر زالی پس از این نشست که با حضور دکتر هملمن نماینده سازمان جهانی بهداشت و جمعی از مسئولان دانشگاه از جمله دکتر ایاد بهادری منفرد معاون امور بهداشتی، دکتر بابک شریف کاشانی معاون امور بین الملل، دکتر عموزاده  رییس شبکه بهداشت و درمان شمیرانات، دکتر علی ماهر و دکتر حائری مشاوران رییس دانشگاه و جمعی از مسئولان شهرستان شمیرانات برگزار شد، از دو مرکز خدمات جامع سلامت میگون و فشم نیز بازدید کرد.

انتهای پیام/