عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ جزییات مصوبه امروز این کمیسیون درباره تعیین سقف معافیت مالیاتی کارمندان را تشریح کرد.

به گزارش پایان تیتر، احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ ، با اشاره به مصوبه امروز این کمیسیون درباره سقف معافیت مالیاتی در سال آینده، گفت: سقف معافیت مالیاتی برای سال آینده سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تعیین شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان (۲۷۵.۰۰۰.۰۰) در نظر گرفته شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: این مصوبه درباره نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن را با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب /۱۶/۱۲، ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بود.

نماینده مردم قم در مجلس بیان کرد: مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر شمول مالیات سالیانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۴ برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ ۲۱۶ میلیون ریال تعیین می‌شود.

انتهای پیام/