میان محمد علی نجفی و مسعود استاد در پایان جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد صحبت ها در گوشی زده شد.

به گزارش پایان تیتر، صبح امروز نخستین جلسه رسیدگی به دادگاه محاکمه محمد علی نجفی که متهم به قتل زن دومش میترا استاد است در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

در این جلسه محمد علی نجفی و خانواده اش و وکلای پرونده اش در سمت راست سالن روی صندلی نشسته بودند و مسعود استاد برادر مقتول همراه وکلای خانواده اش در سمت چپ دادگاه نشستند.

پایان تیتر: نجفی و مسعود استاد

این جلسه ۳ ساعت طول کشید و افراد مطلع در این پرونده یکی پس از دیگری پشت تریبون قرار گرفته و مشاهدات خود را مطرح کردند و یکی از وکلای خانواده استاد نیز با حضور در جایگاه با توجه به کیفرخواست صادر شده تقاضای قصاص و اشد مجازات را برای عامل این جنایت خانوادگی خواستار شد.

در پایان جلسه، محمد علی نجفی و برادر میترا استاد در گوشه ای از سالن اجتماعات دادگاه کیفری یک استان تهران در کنار هم ایستاده و صبحت هایی را رد و بدل شد.

انتهای پیام/