نامزد‌ها و احزاب حق ندارند کمک مالی و غیرمالی از اشخاص دارای تابعیت غیرایرانی و افرادی که به جرائم اقتصادی محکوم هستند، دریافت کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با ماده ۳ این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده ۳: امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصرا شامل موارد زیر است:

۱-اموال و دارایی شخصی نامزد.

۲-کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی.

۳-کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی.

۴-منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی.

تبصره یک- اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه که قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزد‌ها و یا در جهت فهالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نماید.
تبصره دو-نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مالی و غیرمالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی می‌باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم می‌باشند اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم دریافت دارند.

انتهای پیام/