رییس کل گمرک، با بیان اینکه تعرفه گمرکی هیچ افزایشی نداشته است، گفت: با توافق سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازرگانانی که کارت بازرگانی ندارند،مالیات علی الحساب دریافت می شود.

به گزارش پایان نیوز، مسعود کرباسیان با بیان اینکه نوع دریافت تعرفه های گمرکی چند دسته است، گفت:نوع نخست تعرفه ۴ درصدی ثابت بوده که تبدیل به قانون شده است و دسته دیگر علاوه بر تعرفه ثابت ،سود بازرگانی است که دولت هر ساله در پایان سال تصویب می کند و در سال جاری تغییرات زیادی نداشته است.

رییس کل گمرک، افزود:دسته سوم عوارضی است که قانون برواردات برخی کالاها همانند سیگار می گیرد و دسته چهارم مالیات بر ارزش افزوده واردات است.

تعیین ارزش کالا  برای دریافت تعرفه گمرکی مهم است

کرباسیان با بیان اینکه از بازرگانانی که کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی ندارند، با توافق سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، مالیات علی الحساب دریافت می شود،ادامه داد:برخی از این افراد نیز تولیدکننده هستند که حتی شامل بخشش مالیاتی می شوند و اتاق بازرگانی با شناسایی این افراد تعرفه دریافتی را به آنها پس خواهد داد و درهمین راستا هیچ گونه افزایش تعرفه ای در گمرک رخ نداده است.

وی با تاکید براینکه تعیین ارزش کالا برای دریافت تعرفه گمرکی مهم است،یادآور شد:ارزش کالاهای مختلف با استفاده از بولتن های بین المللی و جمع آوری اطلاعات از فروشنده در سایت گمرک قرار داده شده است و اگر شخصی نسبت به این ارزش گذاری  اعتراضی دارد می تواند به کمیسیون های رسیدگی به شکایت گمرک مراجعه کند.

 موضوع پرونده گمرک پرویزخان مالیات برارزش افزوده بود

رییس کل گمرک با اشاره به آخرین وضعیت پرونده گمرک پرویزخان، تصریح کرد:این پرونده به مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شد و به قاچاق و گمرک ارتباطی نداشت، اما متاسفانه با جریان سازی حیثیت گمرک و کارمندان آن ضایع شد./

پایان پیام