نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند و ماده دوازدهم را به‌منظور رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. بند ۱۲ درباره اخذ مالیات از افراد غیرتجاری برای نقل و انتقال ملک، خودرو، طلا و دلار بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی امروز (دوشنبه)، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه ، مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کرده و مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۹ این طرح، در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «اشخاص مشمول» از ماده (۲)، بند(ت) ماده(۵)، ماده(۱۲)، ماده(۱۳) و تبصره آن، ماده(۱۹) و ماده(۲۹) و نیز عبارت «اشخاص مشمولی» از مواد (۱۴) و (۲۰) حذف و به ترتیب عبارت‌های «مؤدیان» و «مؤدیانی» جایگزین آن‌ها می‌شوند.

بر اساس ماده ۱۰ این طرح، یک تبصره به شرح زیر به ماده(۲۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:

تبصره- صورتحساب‌های مشمولان تبصره ماده(۲) این قانون، صورتحساب‌های مشمولان ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ و نیز صورت حساب‌های اشخاصی که مطابق سایر قوانین مشمول اجرای این قانون نیست، از حکم این ماده مستثنی هستند.

بر اساس ماده ۱۱ این طرح، متن زیر به عنوان ماده (۳) به ذیل باب اول قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده۳- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:

۱- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

۲- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳- قوه قضاییه: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

۴- صورت حساب الکترونیکی: صورت حساب الکترونیکی موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

۵- اشخاص تجاری: اشخاص موضوع جزء(۱) بند (ج) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

۶- اشخاص غیرتجاری: اشخاص موضوع جزء(۲) بند (ج) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

۷- کارپوشه تجاری: کارپوشه موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

۸- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه موضوع بند (د) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

۹- حساب بانکی تجاری: حساب‌های موضوع بند (ذ) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

۱۰- حساب بانکی غیرتجاری: حساب‌های موضوع بند (ر) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

۱۱- مالیات علی‌الحساب: مالیاتی است که قبل از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، توسط اشخاص تجاری یا غیرتجاری پرداخت، یا توسط پرداخت‌کنندگان وجوه به اشخاص مذکور، کسر و ایصال می‌شود.

۱۲- درآمد اتفاقی: درآمدها و کمکهای نقدی یا معادل ریالی کمکهای غیرنقدی بلاعوض یا معادل ریالی جایزه، هدیه و نفع حاصل از معاملات محاباتی اشخاص تجاری و غیرتجاری و صلح غیر معوض؛

۱۳- عایدی سرمایه: مازاد قیمت فروش نسبت به قیمت خرید یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن»؛

۱۴- زیان سرمایه: مازاد قیمت خرید یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» نسبت به قیمت فروش؛

۱۵- قیمت فروش: ارزش ریالی زمان انتقال عین دارایی یا حق واگذاری محل؛

۱۶- قیمت خرید: ارزش ریالی زمان تملک عین دارایی یا حق واگذاری محل؛

۱۷- دوره تملک: مدت زمان تملک از تاریخ صدور صورت حساب الکترونیکی خرید دارایی تا تاریخ صدور صورت حساب الکترونیکی فروش دارایی؛

۱۸- خانوار: خانوار موضوع بند (۲) تبصره(۸) ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات مستقیم

۱۹- حریم شهری: موضوع قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها- مصوب ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۸۴»

۲۰- ارز: موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۲ این طرح را نیز بررسی کرده و در نهایت با تصمیم عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت برای رفع ابهام این ماده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

در صدر ماده ۱۲ آمده است که، کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های از جمله (املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛ انواع وسایل نقلیه‌ مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری؛ انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛ انواع ارز.) هستند در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

مالیات
مالیات
مالیات

بند مربوط به مالیات بر نقل و انتقال ملک، خودرو، طلا و دلار به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

به گزارش فارس، نمایندگان ملت در جلسه علنی امروز (دهم بهمن)‌ مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند.

در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کرده و مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۹ این طرح، عبارات  «مؤدیان» و «مؤدیانی»، جایگزین عبارت های «اشخاص مشمول» و «اشخاص مشمولی» می شود.

بر اساس ماده ۱۰ این طرح، صورتحساب‌های مشمولان ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز صورت حساب‌های اشخاصی که مطابق سایر قوانین مشمول اجرای این قانون نمی‌باشند، از حکم این ماده مستثنی هستند.

در ماده ۱۱ این طرح نیز، مفاهیم و اصطلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی تعیین شد.

جدال موافقان و مخالفان ماده ۱۲

در ادامه این نشست، بررسی ماده ۱۲ طرح فوق،‌ که مربوط به مالیات بر نقل و انتقال ملک، خودرو، طلا و دلار است در دستور کار قرار گرفت. در ابتدا، کاظم دلخوش اباتری، پیشنهاد حذف کل این ماده را مطرح کرد و گفت: برای تعریف پایه جدید مالیاتی باید چندین اصل مورد توجه قرار گیرد از جمله پایبندی به اصول علمی در طراحی و تعریف پایه مالیاتی، ایجاد بستر اجرایی درست و صحیح و انتخاب زمان مناسب برای اجرای آن سه اصلی است که باید در تعریف پایه جدید مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: این مهم است که ما در چه جامعه‌ای و در چه مقطع زمانی قصد داریم مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کنیم. در ماده ۱۲ نوع دارایی، املاک، طلا و ارز در نظر گرفته شده که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود و بحث سهام از پایه مالیاتی حذف شده است. در حالی که در تمام دنیا بیش از ۸۰ درصد کشورها مالیات بر عایدی سرمایه در وهله اول از املاک و مستغلات گرفته می‌شود و در ۷۵ درصد کشورها مالیات از سرمایه و سهام اخذ می‌شود و در ۲۰ درصد کشورها مالیات از وسائل نقلیه آن هم برای یک دوره کوتاه اجرایی می‌شود و در هفت درصد کشورها طلا و جواهر مشمول مالیات می‌شوند. متاسفانه در ماده ۱۲ برای اخذ مالیات از این حوزه‌ها هیچ تقسیم‌بندی صورت نگرفته است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف از حذف سهام از دایره مشمولیت مالیات بر عایدی سرمایه حمایت از بازار سرمایه بوده اما در واقع دسترسی به اهداف طرح را غیرممکن می‌کند. اقتصاد مانند ظروف مرتب به یکدیگر است و ما نمی‌توانیم بخشی را جدا از دیگری ببینیم. کشورهایی که حتی از ثبات اقتصادی برخوردار هستند در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه طبقه بندی انجام می‌دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: با این طرح مجلس شورای اسلامی افرادی که در بازار سرمایه گذاری اصولی انجام داده‌اند رانده شده و تر و خشک با هم سوزانده می‌شود. انتظار می‌رود ماده ۱۲ این طرح یا حذف شده و یا جهت اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده است.

محمدتقی نقدعلی در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: از روزی که مجلس شورای اسلامی کار قانون گذاری را آغاز کرد یکی از دغدغه‌ها و مشکلات اصلی بازار نقدینگی موجود بود که در دست عده‌ای سرگردان بوده و یک روز به سمت بازار طلا و روزی به سمت بازار دلار کشانده می‌شود. اگر این قانون مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد جلوی این دلال‌بازی‌ها گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: ماده ۱۲ قلب این قانون است و اگر قرار باشد جلوی نقدینگی سرگردان در بازار طلا، خودرو، ارز و مسکن گرفته شود باید این ماده تصویب شود چرا عده‌ای برای چندین سرمایه گذار که خون مردم را در شیشه کرده و هر روز که دلشان می‌خواهد یک بازار را برهم می‌زنند دلشان می‌سوزد و نگران ضرر کردن آنها هستند. شعارهای دفاع از توده مردم و مستضعفان کجاست؟ این قانون یعنی اعمال حاکمیت. چرا می‌خواهیم دست مجلس و دولت را بسته و عده‌ای سوداگر را به جان مردم بیندازیم.

صدیف بدری در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه از مجلس دهم در کمیسیون اقتصادی دنبال شد اما با اعمال نظرهایی که دولت در این طرح داشته آن را از هدف اولیه طراحان دور کرده است. نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، نحوه اعمال تورم سالانه و بحث استهلاک سرمایه در این طرح مغفول مانده است. انتظار می‌رود ماده ۱۲ این طرح یا حذف شده و یا جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شود.

در ادامه علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیشنهاد حذف را مغایر با قانون دانست و خواستار کنار گذاشتن این پیشنهاد شد. پس از آنکه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را به رای گذاشت و به تصویب نمایندگان رسید، با اعتراض گروهی از نمایندگان مواجه شد که تاکید داشتند در پیشنهاد حذف امکان طرح اخطار وجود ندارد.

در ادامه عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، تاکید کرد: از آنجا که چندین ابهام در این ماده وجود دارد این ماده به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود.

به گزارش فارس،‌ در ابتدای ماده ۱۲ آمده است که، کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

۲- انواع وسایل نقلیه‌ مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات

۴- انواع ارز

موضوع مصادیق معافیت مالیات بر عایدی سرمایه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

در ادامه نشست، نمایندگان به بررسی ماده ۱۳ این طرح که درباره مصادیق معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه بود، پرداختند.

ابتدا غلامرضا نوری پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد و در دفاع از پیشنهاد حذف این ماده، گفت: مخالف محترم نکته ای نسبت به این پیشنهاد داشتند که باید عرض کنم همکار محترم شاید شما در این طرح سرمایه دار را هدف قرار گرفتید اما تیر این طرح به فقرا و دهک های پایین جامعه می خورد زیرا به هر طرف که قانون را بکشیم بار موثر آن بر دوش عامه جامعه به ویژه دهک های پایین درآمدی است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: به طور مثال در بند (ب) آمده است: اگر خودرو پیش از ۲ سال نقل و انتقال شود مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شود این در حالی است که یک خودروی پراید در عرض ۲ سال از ۷۰ میلیون به ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است. در شرایط تورمی کشور ما که نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است وضع مالیات بر عایدی سرمایه به این شکل و با این نگاه درست نیست.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ماده ۱۲ طرح مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شده است از آن جا که این ماده نیز مرتبط با ماده قبلی است باید به کمیسیون ارجاع شود یا مسکوت بماند.

در نهایت، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، گفت: برای رفع ابهامات و بررسی بیشتر مواد ۱۲ و ۱۳ به کمیسیون ارجاع می شود.

در ادامه نشست علنی امروز مجلس، در جریان بررسی رسیدگی به ماده ۱۴ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، سازوکار تعیین ارزش روز و تاریخ تملک دارایی های حساب الکترونیکی را مشخص کردند و ا ۱۴۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن با اصل این ماده موافقت کردند.

انتهای پیام/