نمایندگان پس از پنج روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی، به ۱۶ وزیر کابینه اعتماد کردند.

به گزارش پایان نیوز، بررسی برنامه کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم از روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نمایندگان طی هشت جلسه علنی به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی  آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان، تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، نفت، نیرو و ورزش و جوانان پرداختند.

مجلس پس از پنج روز بررسی وزیران پیشنهادی حسن روحانی، به ۱۶ وزیر کابینه اعتماد کرد.

بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.

مجموع آرای ماخوذه وزیران پیشنهادی به شرح زیر است:

سیدمحمد بطحائی با ۲۳۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و  ۱۳ رای ممتنع  از مجموع ۲۸۸ رای  به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

 

محمد جواد آذری جهرمی  با ۱۵۲ رای موافق،  ۱۲۰رای مخالف و  ۷ رای ممتنع و ۹ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای به عنوان وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی ارتباطات

سید محمود علوی  با  ۲۵۲ رای موافق،  ۲۲ رای مخالف و  ۱۳ رای ممتنع و یک رای باطله  از مجموع ۲۸۸  رای به عنوان وزیر اطلاعات دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی اطلاعات

مسعود کرباسیان با ۲۴۰ رای موافق، ۳۱  رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع  ۲۸۸ رای به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی اقتصاد

محمدجواد ظریف با  ۲۳۶ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۲۶ رای ممتنع از مجموع ۲۸۸  رای به عنوان وزیر امور خارجه دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی امور خارجه

سید حسن قاضی زاده هاشمی  با ۲۵۳ رای موافق،  ۱۸ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع  و ۳ رای باطله از مجموع ۲۸۸  رای به عنوان وزیر  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی بهداشت

علی ربیعی با ۱۹۱ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع و ۳ رای باطله از مجموع  ۲۸۸ رای به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی کار

محمود حجتی  با ۱۶۴  رای موافق،  ۹۴ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع و ۷ رای از مجموع ۲۸۸ رای  به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی کشاورزی

سیدعلیرضا آوایی با ۲۴۴ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع و ۳ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای  به عنوان وزیر  دادگستری دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی دادگستری

امیر حاتمی با ۲۶۱ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع و ۴ رای باطله از مجموع  ۲۸۸ رای  به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی دفاع

عباس آخوندی  با  ۱۸۸ رای موافق،  ۷۵ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع و یک رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای  به عنوان وزیر راه و شهرسازی  دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

محمد شریعتمداری  با ۲۴۱ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۲۰رای ممتنع و ۲ رای باطله  از مجموع ۲۸۸ رای به عنوان وزیر  صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی صنعت

سیدعباس صالحی  با ۲۴۲ رای موافق،  ۲۵ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع  از مجموع ۲۸۸ رای به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی فرهنگ

عبدالرضا رحمانی فضلی  با ۲۵۰ رای موافق،  ۲۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۸۸ رای  به عنوان  وزیر کشور دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی کشور

بیژن نامدار زنگنه   با ۲۳۰ رای موافق، ۳۵  رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع از مجموع ۲۸۸ رای  به عنوان وزیر  نفت دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی نفت

حبیب الله بیطرف  با  ۱۳۳ رای موافق،  ۱۳۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع و ۶ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی نیرو

مسعود سلطانی فر  با ۲۲۵ رای موافق،  ۳۹رای مخالف و ۲۰رای ممتنع و ۴ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای  به عنوان وزیر  ورزش و جوانان دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

 

انتهای پیام/