نمایندگان نحوه رسیدگی به اعتراض نمایندگانی که اعتبارنامه آنها رد شده است، را اصلاح و مشخص کردند.

 

به گزارش پایان نیوز؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ آذر ماه) مجلس و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی با ۱۷۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن با ماده ۹ طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

 

ماده ۹ این طرح اشعار می دارد: ماده ۳۴ قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

 

ماده ۳۴- کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترضان رسیدگی می کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض نظر خود را برای مجلس ارسال می کنند.

 

تبصره یک- در صورتی که تعداد معترضان بیش از ۳ نفر باشد می توانند سه نفر را به صورت مکتوب معرفی کنند تا در شعبه و کمیسیون تحقیق جهت ارائه توضیحات لازم حضور یابند.

 

تبصره ۲- کمیسیون تحقیق موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترضان و نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع شده است به عمل آورد.

 

همچنین نمایندگان با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر با ماده ۱۰ طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

 

ماده ۱۰ این طرح بیان می کند: ماده ۳۵ قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

 

ماده ۳۵- چنانچه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تائید اعتبارنامه داشته باشد گزارش آن در مجلس قرائت می شود و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام می کند و اعتراضی پذیرفته نمی شود و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می شود. نماینده ای که اعتبارنامه اش رد شده است حداکثر به مدت ۳۰ دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند ضمن اینکه می تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می شود چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب نرسد رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می کند.

 

تبصره یک- در صورتی که کمیسیون تحقیق ظرف مدت ۱۵روز نظر خود را اعلام نکند نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع شده است یا ۱۵ نفر از نمایندگان می توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هیات رئیسه درخواست کنند و هیات رئیسه موظف است در اولین فرصت گزارش شعبه را در دستورکار مجلس قرار دهد تا مطابق این ماده مورد رسیدگی قرار گیرد و به جای نظر کمیسیون نظر شعبه به مدت ۱۵ دقیقه در صحن مطرح می شود.

 

تبصره ۲- اگر اعتبارنامه مورد اعتراض در شعبه و کمیسیون تحقیق تائید شود اعتراض نسبت به آن در صحن مجلس امکان پذیر نیست و اعتبارنامه مصوب محسوب می شود و رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می کند.

 

انتهای پیام/