نرخ تورم کل کشور در آبان ۱۳۹۸ برابر ۴۱.۱ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۰.۷ تا ۴۲.۷ درصد نوسان دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر به نقل از مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم کل کشور در آبان ۱۳۹۸ برابر ۴۱.۱ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۰.۷ درصد برای دهک اول تا ۴۲.۷ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۳،۶ درصد برای دهک اول تا ۶۱.۵ درصد برای دهک دهم است؛ همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» بین ۲۹.۸ درصد برای دهک اول تا ۳۸.۵ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲،۰ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۲ درصد) ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است؛ فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش و در گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد؛ تورم نقطه‌ای دهک‌ها یا تغییر در قدرت خرید خانوار‌های مختلف کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، در ماه جاری برای کل دهک‌ها کاهش یافته است.

انتهای پیام/