نرخ دیه هر سال از سوی قوه قضاییه تعیین می شود و نحوه محاسبه آن بر مبنای قیمت ۱۰۰ شتر است.

به گزارش  پایان نیوز ،  دیه به معنای چیزی است که در مقابل قتل به اولیای مقتول پرداخت می‌شود و از آن در عرف عام به خون‌بها یاد می شود و معیار محاسبه نرخ دیه ارزش ۱۰۰ شتر است.
البته معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر ۱۰۰ شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از ۱۰۰ گاو، یک هزار گوسفند، ۲۰۰ حلّه، یک هزار دینار و ۱۰ هزار درهم.
فرد قاتل که دیه را پرداخت می‌کند، اختیار دارد که هر یک از این موارد را انتخاب کند، همچنین اگر طرفین با هم توافق کنند، می‌تواند قیمت مورد انتخاب شده را بپردازد.
اما اینکه چرا این موارد به عنوان دیه تعیین شده است، ممکن است علت‌های مختلفی داشته باشد مانند در دسترس نبودن پول نقد یا طلا برای همه و در همه جا، به همین جهت، موارد مختلف تعیین شده است تا پرداخت کننده در موقع پرداخت با مشکل مواجه نشود.
*دیه نفس انسان با شتر محاسبه می‌شود و دیه سایر اعضای بدن با دینار، امروزه یک شتر و یک دینار معادل چقدر از پول امروزی است؟
بر اساس شرع و قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۹۷ ) دیه نفس انسان مسلمان یکی از امور شش گانه است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست:
۱- ۱۰۰ شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۲- ۲۰۰ گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۳- یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۴- ۲۰۰ دست لباس سالم از حله های یمن
۵- یک هزار دینار مسکوک و غیر مغشوش که هر درینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.
۶- ۱۰ هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره هستند.
تبصره- قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن‌ها پرداخت می‌شود.
بر اساس ماده فوق قاتل می‌تواند هر یک از موارد فوق را انتخاب کند اما مورد چهارم (حله یمن) به لحاظ اینکه امروزه وجود ندارد و تحصیل آن متعذر است از این شش قسم خارج شده است.
درهم و دینار هم به نظر برخی فقها و از جمله فتوای مقام معظم رهبری در حقیقت همان قیمت احشام ثلاثه است. یعنی قیمت یک هزار دینار و ۱۰ هزار درهم برابر قیمت ۱۰۰ شتر و ۲۰۰ گاو و یا یک هزار گوسفند بوده است و از این نظر موضوعیت ندارد.
لذا وزارت دادگستری به منظور تعیین و تثبیت نرخ دیه با استفاده از نظر هیئت کارشناسان قیمت سوقیه احشام(گاو ، گوسفند و شتر) را ابتدا هر ۶ ماه یک بار و بعد هر یک سال یک بار تعیین و مراتب را به صورت بخشنامه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ می‌کند.
علت تقویم سالانه دیه انسان بر اساس قیمت شتر که به وسیله قوه قضاییه هر سال ابلاغ می‌شود هم این است که شتر در بین همه این موارد قیمت کمتری دارد و نوعی قاتل یا جانی شتر یا قیمت شتر را برای پرداخت انتخاب می کند با این حال پرداخت دیه بر اساس شتر یا قیمت شتر موضوعیت ندارد و قاتل می‌تواند هر کدام از موارد دیگر را نیز انتخاب کند.
در مورد قیمت دیه دیگر اعضای بدن هم همین نکته وجود دارد. اگر در رأی دادگاه دیه عضوی با عنوان کسری از دیه کامل عنوان شد(مانند دیه دست که نصف دیه کامل است) به همین روال عمل میشود و اگر دیه جراحتی با دینار عنوان شد معیار اندازه گیری دینار بر اساس همان قیمت شتر سنجیده می‌شود.
امسال هم  نرخ دیه کامل از سوی قوه قضاییه ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تعیین شده است و دیه کامل یک فرد در ماه های حرام هم ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، بر همین مبنا می‌توان دیه‌های جزیی را به نحوی که در زیر آمده است محاسبه کرد:
یک ده هزارم:۲۱۰۰۰
یک هزارم:۲۱۰/۰۰۰
یک صدم:۲/۱۰۰/۰۰۰
نیم صدم:۱/۰۵۰/۰۰۰
یک دهم درصد:۲۱۰/۰۰۰
دو دهم درصد:۴۲۰/۰۰۰
سه دهم درصد:۶۳۰/۰۰۰
چهار دهم درصد:۸۴۰/۰۰۰
پنج دهم درصد:۱/۰۵۰/۰۰۰
شش دهم درصد:۱/۲۶۰/۰۰۰
هفت دهم درصد۱/۴۷۰/۰۰۰
هشت دهم درصد:۱/۶۸۰/۰۰۰
نه دهم درصد:۱/۸۹۰/۰۰۰
یک صدم دیه کامل :۲/۱۰۰/۰۰۰
دو درصد دیه:۴/۲۰۰/۰۰۰
سه درصد دیه:۶/۳۰۰/۰۰۰
چهار درصد دیه:۸/۴۰۰/۰۰۰
پنج درصد دیه:۱۰/۵۰۰/۰۰۰
شش درصد دیه:۱۲/۶۰۰/۰۰۰
هفت درصد دیه:۱۴/۷۰۰/۰۰۰
هشت درصد دیه:۱۶/۸۰۰/۰۰۰
نه درصد دیه:۱۸/۹۰۰/۰۰۰
ده درصد دیه:۲۱/۰۰۰/۰۰۰
یک دهم دیه:۲۱/۰۰۰/۰۰۰
دو دهم دیه:۴۲/۰۰۰/۰۰۰
سه دهم دیه:۶۳/۰۰۰/۰۰۰
چهار دهم دیه:۸۴/۰۰۰/۰۰۰
پنج دهم دیه:۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰
شش دهم دیه:۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰
هفت دهم دیه:۱۴۷/۰۰۰/۰۰۰
هشت دهم دیه:۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰
نه دهم دیه:۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰
نصف دیه کامل:۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰
ثلث دیه کامل:۷۰/۰۰۰/۰۰۰
ربع دیه کامل:۵۲/۵۰۰/۰۰۰
خمس دیه کامل:۴۲/۰۰۰/۰۰۰
انتهای پیام/