وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه ادغام تشکیلاتی و تغییرات ساختاری در بیمه‌ها در سیاست‌های ابلاغی سلامت مطرح نشده است، گفت: نظام یکپارچه رفاهی را نباید تغییر داد.

به گزارش پایان نیوز، علی ربیعی با اشاره به اینکه براساس چند اصل مخالف تغییر ساختار بیمه‌ها هستم، گفت: دولت با درایت و عقلانیت و نه با رودربایستی تشخیص داد که تغییرات ساختاری در حوزه بیمه ها صورت نگیرد که دلیل مخالفت در این زمینه،  سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت است.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: در بند ۷  سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت اول تفکیک میان تولیت، تولید خدمت و منابع مورد تاکید قرار گرفته، پس از آن بر تولیت توجه شده است، در ادامه  بر تجمیع منابع در بیمه سلامت تاکید شده است، البته هزینه کرد این منابع باید با محوریت وزارت بهداشت و در راستای تولیت باشد؛ بنابراین این سیاست ها به هیچ عنوان ادغام تشکیلاتی و تغییرات ساختاری دربیمه ها را مطرح نمی کند.

وی با بیان اینکه تفکیک از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: اصل بر تفکیک بوده و باید چگونگی این موضوع را مورد توجه قرار داد، بنابراین معتقدم که تجمیع منابع بیمه‌ها می تواند در ذیل یک سازمان بیمه ای مستقل که بتواند خرید راهبردی انجام دهد صورت گیرد، زیرا خرید راهبردی یکی  از اصول نظام رفاهی و سلامت است.

ربیعی با اشاره به اینکه درمان، برنامه رفاهی منسجم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: درمان حمایتی بخشی از نظام رفاهی بوده که در این زمینه دولت تسهیلاتی را برای نظام رفاهی قائل است، بنابراین نباید نظام یکپارچه رفاهی را تغییر داد؛ همچنین انواع برنامه ها مانند  حمایت غذایی، اشتغال حمایتی و درمان برای افراد نیازمند نباید دچار تغییرشده و نظام یکپارچه رفاهی نباید از بین رود.

وزیر تعاون، کار  و  رفاه اجتماعی، تاکید کرد: امیدواریم مجلس شورای اسلامی با توجه به همه موارد  وضعیت موجود را مورد نقد قرار دهد و براساس نقدهای صورت گرفته هرتصمیمی که دراین زمینه گرفته شود ما تابع آن هستیم و آگاهی داریم که مجلس بهترین تصمیم را خواهد گرفت./

انتهای پیام