نمایشگاه و جشنواره بین المللی قهوه ایران و صنایع وابسته از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۸ در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

پایان تیتر: نماییشگاه و جشنواره بین المللی قهوه ایران