پایان تیتر: ایران چین روسیه

هرگاه امری خطیر و خطرناک تمدن بزرگ بشری را با خطر قریب الوقوع مواجه نماید، عقلای بشر و دلسوزان حیات و اجتماع با جدیت و با پیش بینی مشکلات فراگیر ورود نموده و سعی در پیشگیری از خطر ممکن، خواهند نمود و این پدیده دفاعی در گستره جهانی و در سطوح مختلف فعال بوده و خواهد شد.

در جنگ اوکراین، چین واضحا به روسیه نزدیک شده است و در همین مدت، پل ارتباطی زمینی دو کشور افتتاح شد. در مقابل در مورد استقلال تایوان، موضع تند چین، محکومیت این موضع توسط وزیر دفاع آمریکا و دفاع پوتین از موضع چین نشاندهنده افزایش شکاف بین چین و آمریکا که در مبادلات تجاری رفتاری تقریبا محترمانه به هم نشان می دادند بوده و نزدیک شدن چین و روسیه به یک ائتلاف نانوشته استراتژیک اولین نتیجه گیری از این تحولات است.
از سویی دیگر، رای منفی توام چین و روسیه به قطعنامه اخیرحکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، نزدیکی سیاست این دو قطب به جمهوری اسلامی را نشان می دهد.
دهه های گذشته نام ایران در بیانات، تحولات و معادلات سیاسی بین المللی نامی پرتکرار بوده است و این تکرار نشان از ظهور قطب جدیدی در این معادلات است. نزدیکی بیشتر این قطب های سه گانه، امری است که دورنمای رشد آن نیاز چندانی به تفحص ندارد. با این واقعیات و نزدیکی ایران و چین و اگر بخش آسیایی روسیه را پررنگتر از بخش غربی درنظر گیریم کلا قطب های سه گانه شرق، در مقابل هماهنگی های دیرینه دنیای غرب، آیا تئوری و پیش‌بینی احتمالی مرحوم ساموئل هانتینگتون به واقعیت نزدیک می شود؟

برخورد تمدن ها(Clash of Civilizations) بر پایه رشد افتراق قطب های سه گانه از تمدن غرب و اتحاد استراتژیک این قطب ها با یکدیگر است. بر پایه تحلیل هانتینگتون نزدیکی تنها ایران به چین و روسیه دیده نشده است و دنیای اسلام را در این اتحاد دیده است. نفوذ ایران بر بخش عمده ای از خاورمیانه این تحلیل را پذیرفتی می نماید و البته در واقع می توان گسترش و تعمیق این نفوذ را بر پایه این تئوری، پیش بینی کرد.
هرگاه امری خطیر و خطرناک تمدن بزرگ بشری را با خطر قریب الوقوع مواجه نماید، عقلای بشر و دلسوزان حیات و اجتماع با جدیت و با پیش بینی مشکلات فراگیر ورود نموده و سعی در پیشگیری از خطر ممکن، خواهند نمود و این پدیده دفاعی در گستره جهانی و در سطوح مختلف فعال بوده و خواهد شد. به عنوان یک مثال از گستره جهانی این اقدامات در دهه ۷۰ که در محافل دانشگاهی این تئوری با جدیت مطرح شد، هسته های اجتماعی-سیاسی فعال از جمله کمیته ای دانشجویی در دانشکده پزشکی شیراز با ترجمه و تبیین این نظر، دلسوزانه چنین هدفی را دنبال می نمود.
آن چیزی که ممکن است غلطیدن دنیا به سرازیری برخورد و جنگ نابودکننده را تسریع نماید لجاجت و یکدندگی بر تصمیمات و منافع ظاهری هر دو طرف ماجرا و اعتماد به قدرت نظامی پشتیبان است و این اعتماد خطرناک، بیشتر با موضع قدرت طرف غربی باید جدی درنظر گرفته شود.
درک متقابل و پذیرش واقعیت این قطب ها،می تواند شرایط همزیستی مسالمت آمیز را فراهم نموده و انتظار داشت تحولات مثبت و اخلاقی انسانی در تمام قطب های قدرت جامعه انسانی در طی زمان و با تعاملات اجتناب ناپذیر رخ دهد.

انتهای پیام/