قاسمی گفت: هم سویی مواضع وزیر خارجه سعودی و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره جمهوری اسلامی ایران امری تصادفی نیست؛ شواهد و قرائن زیادی حکایت از هماهنگی های این دو رژیم در پرونده های منطقه ای دارد.

به گزارش  پایان نیوز ، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به گفته های ضد ایرانی مقامهای رژیم صهیونیستی و وزیر سعودی در اجلاس امنیتی مونیخ اظهار داشت:
هم سویی مواضع وزیر خارجه سعودی و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره جمهوری اسلامی ایران  امری تصادفی نیست؛ شواهد و قرائن زیادی حکایت از هماهنگی های این دو رژیم در پرونده های منطقه ای دارد و هر دو رژیم گمان می برند به منظور جبران شکست ها و ناکامی های پر شمار خود در منطقه باید فضای بین المللی را علیه کشورمان تحریک نمایند که البته و بدون شک ادبیات بکار گرفته شده توسط این دو  همگام و همراه در مبارزه با مردم مظلوم منطقه، ادبیاتی تکراری و حاکی از یک استیصال و درماندگی دردناک است.

قاسمی افزود: اسفبار آنکه این مقام  رژیم اشعالگر آشکارا برای پیشبرد سیاستهای ضد ایرانی همیشگی خود روی همکاری و هماهنگی با یک کشور اسلامی حساب باز کرده است.

بهرام قاسمی در پایان اظهار داشت:  تکرار یک اتهام واهی و مضحک در مورد منابع تروریسم و حامیان داعش از سوی وزیر خارجه عربستان هرگز نمی تواند باعث شود تا پیوندهای عقیدتی، آموزشی، مالی و اطلاعاتی بین نظام سعودی و تروریستهای تکفیری که جنایات آنان  علیه مردم بیگناه منطقه و جهان برای تمامی جهانیان آشکار است، فراموش شود.
انتهای پیام/