وزیر نفت با بیان اینکه برای بخش بنزین با کارت سوخت مخالفم و معتقدم نیازی به این کارت ها نیست، گفت: هیچ جایگزینی هم برای کارت سوخت بنزین لازم نیست.

به گزارش پایان نیوز به نقل از بیژن نامدار زنگنه خبرگزاری خانه ملت،  در خصوص اینکه آیا با کارت سوخت مخالف است، اظهار داشت: من برای بخش بنزین با کارت سوخت مخالفم و معتقدم نیازی به این کارت ها نیست.

وزیر نفت در خصوص اینکه آیا جایگزینی برای کارت سوخت در زمینه بنزین در نظر دارد، گفت: هیچ جایگزینی نمی‌خواهد مثل همه دنیا باید در این زمینه فعالیت کرد و مردم بروند سوخت بگیرند.

نامدار زنگنه همچنین گفت: مردم می توانند بروند سوخت بگیرند، مگر حتما باید کارت باشد./

انتهای پیام