نماینده  مردم  پیرانشهر و سردشت درمجلس با بیان اینکه اصالت  برخی برنج  های خارجی  زیر سوال است، گفت: برخی از برنج های خارجی قدیمی و دپو شده هستند که این امر نمی تواند برای صنعت کشاورزی امری خوشایند باشد .

به گزارش پایان نیوز، دکتررسول خضری درباره  واردات  برنج  درکشور ،خاطرنشان کرد:واردات در زمان برداشت برنج به تولید داخلی ضربه می زند و و در همین زمان است که متاسفانه  برخی برنج های خارجی دپو شده که  به اصطلاح  برنج های قدیمی نام گذاری می شود و به هیچ وجه قابل مقایسه با برنج ایرانی  از منظر کیفی  نیستند، وارد بازار می شوند.

 نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش تولیدات برنج با آبیاری تحت فشار شدنی است ، یادآورشد :  با توسعه آبیاری  مکانیزه در صنعت کشاورزی می توانیم  شاهد افزایش  تولیدات برنج باشیم.

  وی ادامه  داد: در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام عمل  باید با تغییر  الگوی کشت میزان تولید برنج با کیفیت ایرانی  را افزایش  دهیم  تا علاوه بر تامین  برنج داخلی  بتوا نیم مازاد تو لید برنج را نیز  به نحوی کارشناسی  شده  صادر کنیم .

 خضری با بیان اینکه ما نباید در زمان برداشت برنج  واردات داشته باشیم، ادامه داد:  زمانی  که  در زمان برداشت برنج ما شاهد واردات  برنج هستیم  بدیهی  است که کمر اقتصاد مقاومتی  می شکند و این در  حالی است که  برخی گویا نمی خواهند اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل عملیاتی شود./

پایان پیام