رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: اگر تعرفه‌ها بر اساس شرایط اقتصادی کشور نباشد، کیفیت خدمات حوزه سلامت کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش پایان تیتر، محمد رضا ظفر قندی، رئیس سازمان نظام پزشکی، با اشاره به موضوع بازنگری تعرفه‌های جامعه پزشکی اظهار کرد: در سازمان نظام پزشکی، بحث تعرفه واقعی خدمات پزشکی وجود دارد و موضوع افزایش یا کاهش تعرفه در این سازمان، هیچ وقت مطرح نبوده است.

او ادامه داد: سازمان نظام پزشکی درباره وضع تعرفه‌های خدمات پزشکی، مبنایی تعریف کرده است که بر اساس آن، تعرفه‌های خدمات پزشکی باید مطابق با هزینه‌های پزشکان باشد و بررسی دقیقی در زمینه تعرفه واقعی هر خدمت پزشکی انجام شده است‌.

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: پس از بررسی‌های متعدد، تعرفه واقعی هر خدمت از سوی سازمان نظام پزشکی مشخص شده است و در سه ماه آینده این تعرفه‌ها اعلام می‌شود؛ اعتقاد بر این است که تعرفه‌های خدمات پزشکی باید به روز باشد زیرا هزینه‌های جاری همکاران تغییر می‌کند.

ظفرقندی بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، هزینه واقعی باید اعلام شود که بر اساس آن تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و میزان واقعی آن مشخص شود.

او با اشاره به اینکه اگر تعرفه‌ها واقعی و مطابق شرایط روز باشد، کارها به خوبی انجام می‌گیرد، گفت: اگر تعرفه ها غیرواقعی و پایین‌تر از هزینه‌های جاری و اقتصادی کشور باشد، شاهد کاهش کیفیت خدمات حوزه سلامت خواهیم بود.

انتهای پیام/