سخنگو شورای نگهبان گفت: رؤسای جمهور طبق قانون اساسی دارای اختیارات وسیعی هستند.

به گزارش پایان تیتر، عباسعلی کدخدایی سخنگو شورای نگهبان در پیامی توئیتری نوشت:

رؤسای جمهور ادوار مختلف، طبق قانون اساسی اختیارات وسیعی داشته اند، و در این دوره نیز اختیارات بیشتری متناسب با شرایط کشور تفویض شده است. آیا از ظرفیت این ‎اختیارات گسترده برای حل مشکلات استفاده شده است؟».

 

انتهای پیام/