سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: نشست امروز این کمیسیون، با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات برگزار شد که در آن رویکردهای نوین پروژه نفوذ و استراتژی و تاکتیک های پروژه نفوذ مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش پایان نیوز، سیدحسین نقوی حسینی در تشریح نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: در ابتدای جلسه امروز، بروجردی رئیس این کمیسیون در پاسخ به اظهارات امروز جان کری وزیر خارجه آمریکا، گفت، اظهارات مذکور اعتراف آمریکا به عهدشکنی و بدعهدی است و همچنین آمریکا مکلف است که تعهدات خود را انجام دهد و نمی تواند به بهانه حل مسائل منطقه ای در برجام عهدشکنی کند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در نشست امروز بروجردی همچنین از کمیته هسته ای به جهت تلاش مضاعف در تهیه گزارش اجرای برجام تشکر کرد. در ادامه جلسه، ذوالنور رئیس کمیته هسته ای گزارشی از روند تهیه گزارش شش ماهه اجرای برجام و چارچوب و محتوای گزارش ارائه کرد.

وی ادامه داد: ذوالنوری تأکید کرد که رویکرد ما در تهیه گزارش و محور قرار دادن منافع ملی کشور، عهدشکنی ها و بدعهدی های طرف مقابل به خصوص آمریکایی ها و آخرین وضعیت اجرا در میدان عمل بوده است. کمیسیون مصوب کرد با تشکیل جلسه فوق العاده در روز سه شنبه صبح ساعت ۶ صبح متن گزارش را قرائت و در مورد آن اظهارنظر نماید.

نقوی حسینی با اشاره به بررسی پروژه نفوذ در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس،گفت: در این جلسه که با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات برگزار شد، رویکردهای نوین پروژه نفوذ و استراتژی و تاکتیک های پروژه نفوذ مورد بحث قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این بحث گفته شد که هدف نفوذ نوین، تغییر در باورها و تغییر در نظام محاسباتی تصمیم گیری است. پروژه نفوذ دارای پوشش های مختلف و متفاوتی است که در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری، علمی و آموزشی، اجتماعی، شبکه های اجتماعی، توریست و گردشگری، بهداشتی و درمانی و محیط زیست دنبال می شود و آمریکا محور پروژه  نفوذ و سرکرده آن است ولی برخی کشورهای دیگر مثل انگلیس هم بیکار نیستند.

نقوی حسینی تصریح کرد: این نکته نیز ضروری است که الحمدالله علی رغم همه برنامه ریزی ها و طراحی های پروژه نفوذ، دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشورمان کاملا بر پروژه نفوذ مسلط هستند، کلیه تحرکات و کیس ها در تور اطلاعاتی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و اشراف کامل بر کلیه طراحی ها و برنامه ریزی های پروژه نفوذ دارند. در ادامه جلسه، کارگروه های کمیسیون تشکیل جلسه دادند./

پایان پیام