وکیل مدافع یکی از متهمان بانک سرمایه از آزادی متهمان این پرونده با قید وثیقه خبر داد.

به گزارش پایان تیتر، حسینی وکیل مدافع یکی از متهمان بانک سرمایه، در رابطه با تامین قرار وثیقه تعیین شده از سوی دادگاه برای متهمان این پرونده اظهار کرد: وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تعیین شده از سوی دادگاه روز چهارشنبه توسط متهمان پرونده بانک سرمایه تامین شد.

وی افزود: با کارشناسی اسناد ارائه شده توسط دادسرا، متهمان بانک سرمایه روز شنبه آزاد شدند.

گفتنی است؛ در آخرین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه، قاضی مسعودی مقام میزان وثیقه متهمان این پرونده را از ۳ به ۱۰ میلیارد تومان افزایش داد.

علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه رفته اند.

انتهای پیام/