وزیر علوم نسبت به اخراج اساتید از دانشگاه ها واکنش نشان داد.

به گزارش پایان تیتر، محمدعلی زلفی گل ، وزیر علوم ، در جمع خبرنگاران در خصوص حواشی اخراج اساتید از دانشگاه ها  گفت: دانشگاه قوانین خودش را دارد و بر اساس آن اداره می شود. طبیعی است که یک عضو هیات علمی علاوه بر نظم و انضباط آموزشی، اداری، پژوهشی هم باید رعایت کند. دانشگاه ها هم در هیات اجرایی جذب مستقل هستند و گزارشاتی که از گروه های آموزشی دانشکده ها می آید را بررسی می کنند و طبیعی است که اگر خدایی ناکرده عضوی احساس کند که به او ظلم شده است، می تواند از طریق قانونی تقاضای تجدید نظر کند و تجدید نظر هم پیگیری می شود و سعی می شود هم به منافع فردی و هم منافع ملی توجه شود.

وی گفت: اینگونه که در فضای مجازی به آن پرداخته شده است نیست و یک دانشگاه سرمایه های ارزشمند خود را از دست نمی دهد. همه توفیقاتی که در کشور داریم و به آن می بالیم نتیجه برون دادهای دانشگاهی است.

انتهای پیام/