سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با درخواست من و موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وظایف سخنگویی، پاسخگویی و اطلاع رسانی به حوزه روابط عمومی واگذار شد.

به گزارش پایان نیوز، حسین نوش آبادی گفت: با توجه به تقاضای اینجانب بدلیل گستردگی فعالیت های حوزه حقوقی، امور مجلس و استان ها و موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از این پس مسوولیت اطلاع رسانی و پاسخگویی به روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از جمله وظایف ذاتی آن حوزه محسوب می شود، واگذار می شود.

وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای امور در حوزه پارلمانی و حقوقی و امور استان ها و از طرفی وظایف ذاتی اداره کل روابط عمومی، مقرر شد اطلاع رسانی و پاسخگویی به آن حوزه محول شود.

به گزارش ایرنا، معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: البته معاونان و روسای سازمان ها مانند گذشته مسوولیت پاسخگویی به سووالات و دفاع از عملکرد حوزه خود را خواهند داشت.