چند سالی است که براثر بی احتیاطی مردم، عدم نظارت دولت و درحقیقت عدم تعهد شخصی باید چندماهی از سال را با آلودگی هوا سپری کنیم.

باتاثیراتی که آلاینده های زمینی برجو گذاشته موجب تغییرات جوی و سیستم بارش در سال های اخیر شده است.

سال هاست که تلاش می کنیم با رخدادی دنبال مقصر و یا مقصران بگردیم .

تا با معرفی او به محاکم قضایی و رساندنش به جزایی که حقش است خیال همه را راحت کنیم.

امروز بعد از ۶یا ۷ سال با سرویس به محل کارخود آمدم و آن هم از روی میل شخصی ام نبود بلکه اجبار.

اجبارروزهای نفس تنگی آسمان که یک به یکمان در آزردگی اش سهم داریم.

باتعجب خیابان ها و ساختمان ها را میدیدم و چند لحظه بزرگراه شهید همت را نشناختم.

چرا که درزمان رانندگی فقط حواسم به جلو بود و از دیدن مناظر و ساختمان هامحروم بودم.

فرصت بدست آمده

فرصتی دست داده تا بتوانم بیشتر ببینم.اما درکنار این مناظر و ساختمان های بلند و رنگارنگ نظرم به همان بزرگراه و خیابان ها افتاد.

اولش متعجب شدم اما بعد یادم افتاد که سال هاست مردم هم برای جا نماندن از غافله دولت برای حل مسایل، صورت مساله را پاک می کنند.

با اینکه از غروب دیروز مکرراً رادیو و تلویزون اعلام کرد که طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می شود.

اما به عینه دیدم که حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد خودروهای درحال تردد دارای پلاک فردهستند.

درصورتیکه امروز قانون گفته بود فقط زوج.

اما اگرمسافریه کشور اروپایی بودیم و اعلام شده بود که فقط زوج و ما تخطی می کردیم.

آنوقت نمی توانستیم صورت مسأله را پاک کنیم و به ناچارقانون آن کشور، براساس روابط فیثاغورثی حسابمان را کف دستمان می گذاشتند.

وپس از بازگشت تعریف و تمجیدمی کردیم که فلان کشورخوش به حالشون چه قانونی دارند.

قانون  گریزی

اما درکشورمان به راحتی آب خوردن قانونمان را زیرپا میزاریم و داد میزنیم آهای دولت توچرا قانون رو اجرا نمیکنی.

اما یادمون رفته که دولت از کره مریخ نیومده و ازخود این مردمه و باید اجرای قانون رو ازخودمون شروع کنیم .بله از خودمون من، شما و همه …

اما در این بین کسانی هستند که برای اجرای قانون، قانون را دور میزنند.

کلانشهر تهران و حکایت طرح ترافیک.

اگرآلودگی هوا وجودداردو طرح ترافیک برمیزان آن تاثیردارد پس نباید سلامتی جامعه رو فروخت و درآمدزایی کرد.

اگرهم طرح ترافیک تاثیری برآلودگی هوا ندارد پس نباید براساس آن درآمدزایی کرد.

پس بیاییم همه سعی کنیم مثل سال های نه چندان دور، خودرابه همدیگر مقید ومتعهد کنیم .

صورت مساله ها راپاک نکنیم و راه حل آخر را اول انجام دهیم.