تجاوز گروهی ۷ پسرعمو به دختر ۱۶ ساله سرنوشت دردناکی را برایش رقم زدند.

به گزارش پایان تیتر، دختری ۱۶ ساله در روستای احمدآباد هند زنده زنده سوزانده شد.

ماجرا از آن قرار است که ۷ پسرعموی قربانی او را در راه مدرسه اش ربودند و موردتجاوز قرار دادند.همچنین از این اقدام وحشیانه شان فیلمبرداری و در واتساپ خانوادگی شان منتشر کردند.

پس از منتشر شدن این ماجرا در واتساپ پدر شراره در مقابل اعضای خانواده و فامیل دخترش را برهنه کرد و پس از ضرب و شتم وحشیانه او رابا بنزین به آتش کشید.

پس از سوختن و نابود شدن شراره همسایه ها که متوجه ماجرا شده بودند با تماس با اداره پلیس موضوع را گزارش دادند و درخواست کمک کردند.

پس از رسیدگی سریع ماموران پلیس به ماجرا و دستگیری پدر بی رحم مشخص شد که قربانی قبل از مرگ مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود و خانواده اش پس از فهمیدن ماجرا دست به این اقدام وحشیانه زدند.

با تحقیقات گسترده به روی این پرونده ۷ متهم از طریق فیلم منتشر شده شناسایی و دستگیر شدند.

پس از دستگیری ۷مجرم جنسی مشخص شد که آن ها شراره را به دلیل این که تنها دختر فامیل و خانواده بود قربانی کردند تا در آینده صاحب ارث و پول نشود.

اکنون متهمان در بازداشت هستند تا به زودی جلسه دادگاهی شان برگزار شود.

انتهای پیام/