رییس دیوان محاسبات، گفت: تخلفات خصوصی سازی‌ها از نظر دیوان احراز شده و تا ۶ ماه دیگر تخلفات این پرونده نهایی می‌شود.

به گزارش پایان تیتر، به نقل از خانه ملت؛ عادل آذر رییس دیوان محاسبات، با اشاره به اعلام برخی تخلفات سازمان خصوصی سازی در جریان قرائت تفریغ بودجه سال ۹۶، گفت: مواردی که در صحن علنی مجلس درباره سازمان خصوصی سازی مطرح شد رای هیئت عمومی دیوان محاسبات را داشت، یعنی از نظر بخش حسابرسی دیوان این تخلفات محرز است.

رییس دیوان محاسبات، افزود: معمولا پس از قرائت خلاصه تفریغ بودجه که در دی ماه قرائت می‌شود، پرونده‌ها نهایی و به دادسرا ارسال می‌شود که در حال حاضر پرونده‌های خصوصی سازی‌ها نیز در حال ارسال به دادسراست.

وی با بیان اینکه مواردی از پرونده‌های تخلف همانند خصوصی‌سازی کشت و صنعت دشت مغان به استان‌ها مربوط می‌شد، ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جلسه‌ای برای رسیدگی به تخلفات خصوصی‌سازی‌ها برگزار کرده است تا بر این اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ درباره تخلفات خصوصی سازی‌ها را بررسی کند.

عادل آذر با تاکید بر اینکه تا ۶ ماه دیگر پرونده تخلفات در خصوصی سازی‌ها نهایی می‌شود، اضافه کرد: این نشست و برخواست‌ها تغییری در یافته‌های دیوان محاسبات ایجاد نمی‌کند و تخلفات از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و رای هیئت عمومی را دارد که شواهد امر نیز نشان داده که رای دیوان محاسبات تغییری نمی‌یابد.

رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه پرونده تخلفات خصوصی‌سازی‌ها به دادسرا می‌رود و پس از تایید، دادستان در این باره دادخواست می‌دهد، تصریح کرد: سپس پس از طی این مراحل مستشاری رای می‌دهد که آیا این تخلفات قطعی است یا خیر و چه مجازاتی باید برای متخلفان در نظر گرفته شود که این مجازات‌ها اعم از انفصال و جبران ضرر و زیان است.

انتهای پیام/