رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت : پزشکی قانونی ایستگاه آخر پرونده‌های نامکشوف است.

به گزارش  پایان نیوز، علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی کشور امروز (چهارشنبه) در پنجمین کنگره پزشکی قانونی ایران،اظهار داشت : مراجع قضایی از ظرفیت های پزشکی قانونی استفاده می کند و در بسیاری از موارد نامکشوف، پزشکی قانونی به عنوان ایستگاه آخر مسیر پرونده را روشن می‌کند.

زالی  گفت: نقش همکاران پزشکی قانونی در کمیته های مرگ و میر بیمارستانی و کمیته‌های مرگ و میر مادران از جمله وظایف مهم پزشکی قانونی است.
وی تصریح کرد: استفاده از نظرات پزشکی می تواند راهگشا باشد چراکه نگاه تخصصی آن‌ها در تسهیل دسترسی مردم به حقوقشان، بسیار تأثیرگذار است.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه پزشکی قانونی در کشورهای درحال توسعه، ارتقاء یافته است، افزود:  در عرصه سلامت دنیا متناسب با وضعیت توسعه یافتگی کشورها، سیستم پزشکی قانونی جامع تر عمل می کند.
زالی ادامه داد: باید قائل به روش‌های جدید در پزشکی قانونی باشیم و با نهادینه کردن آن‌ها در نظام سلامت کشور، از ظرفیت های آن استفاده کنیم.