رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بازداشت پزشکی که ۳۰ میلیارد تومان پروتز به بیماران تحمیل کرد را تکذیب کرد.

به گزارش پایان نیوز، ایمانیه رئیس علوم پزشکی شیراز در خصوص خبر بازداشت پزشکی که ۳۰ میلیارد تومان پروتز به بیماران تحمیل کرد، گفت: تا آنجایی که من مطلع هستم میزان تخلف حداکثر ۲  میلیارد تومان است مگر اینکه تخلفات ضمن فعالیت با بخش خصوصی رخ داده باشد.
وی متخلف را یک شرکت خصوصی دانست و گفت: متخلف پزشک نبوده بلکه یک شرکت تجهیزات پزشکی بوده که با پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراوده داشته است و تا کنون این پرونده بازداشتی نداشته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: از فروردین ماه در حال پیگیری این پرونده هستیم و حدود شش ماه است که فعالیت شرکت با دانشگاه‌ها متوقف شده است.
انتهای پیام/