حمید گودرزی در پایان دومین جلسه دادگاه به برخی تناقض ها اشاره داشت.

به گزارش پایان تیتر، حمید گودرزی وکیل نجفی در دومین جلسه دادگاه  گفت: سلاحی که با آن شلیک شده است کلت برتا b520 cz بوده اما در کیفرخواست و تمام گزارشات d520cz گزارش شده است. مجوز صادر شده برای اسلحه ۷/۶۵ است اما تیم تشخیص هویت و تیم کارشناسی اعلام کردند کلت کمری کالیبر ۹ در کیفرخواست گزارش شده است.

پایان تیتر: وکیل نجفی

وی ادامه داد: آثار اصابت گلوله ۳ عدد روی دیوار، یک عدد روی کمد داخل حمام و ۳ گلوله روی سقف گزارش شده است، در صورتی که دو گلوله دیگر در دست چپ و سینه مقتول قرار گرفته و در کیفرخواست گزارش نشده است. در مجموع ۵ گلوله شلیک شده که آثار گلوله ها ۹ عدد گزارش شده اما گزارش نشده است که علت ۴ گلوله دیگر چه بوده است، آیا کس دیگری در آن جا حضور داشته یا با اسلحه دیگری شلیک شده است.

گودرزی تصریح کرد: تیم بررسی در محل جرم گفته است گلوله از کف دست وارد و از پشت دست خارج شده است اما کارشناسان پزشکی قانونی گزارش کردند گلوله از پشت دست ورود و از کف دست خارج شده است.تیم بررسی محل جرم شکل ورودی گلوله را مدور اعلام داشته اما کارشناسان شکل بیضوی اعلام کرده اند که با توجه به این که من سال ها پرونده جنایی زیادی را بازپرسی کرده ام این اختلاف می تواند اختلاف بزرگ و چشم گیری باشد که در آن تناقض گویی شده است.

وی ادامه داد: گفته می شود که گلوله ها ابتدا به دیوار شلیک شده و سپس به سقف کمانه شده و برخورد کرده است اما این کمانه کردن معمولا از سقف به دیوار رخ می دهد نه از دیوار به سقف. من با توجه به احترامی که به تمامی همکارانم در دادسرای جنایی و قضات که همگی عین خواهر و برادرانم هستند دارم از دادگاه می خواهم همه چیز پاک و درست باشد. این حادثه در حمامی کوچک اما اقیانوسی بزرگ رخ داده است که در محل وقوع جرم چند دکمه پیراهن پیدا شده است که من وقتی ماجرا را از آقای نجفی پیگیر شدم عنوان داشت که زمان وقوع قتل یک تی شرت بدون دکمه به تن داشته و با همان تی شرت به قم رفته است.

گودرزی عنوان کرد : آزمایش گاز باروت بیشتر از روی دست ضارب صورت می گیرد نه از دست مقتول که همان طور که کارشناس اسلحه اعلام کرد وجود گاز باروت روی دست مقتول نشان از درگیری و نزدیک بودن دست مقتول به اسلحه( اسلحه را مقتول در دست گرفته بود که نشان از غیرارادی بودن این تیراندازی بود را دارد).در  بازسازی صحنه مرحله شلیک به دست مقتول صورت نگرفته و این می تواند باعث ابطال بازسازی صحنه باشد چون مهم است که این گلوله در زمان ورود به حمام شلیک شده یا در اواسط ماجرا یا در انتهای درگیری تیراندازی شده است که همه چیز باید روشن شود.

در انتها جلسه به روز دیگری موکول شد که قاضی دادگاه دستور داد که جلسه به روز دوشنبه ۳۱ تیرماه موکول شود.

حمید گودرزی در جمع خبرنگاران گفت: پرونده اهمیت تحقیقات جنایی بسیار زیادی خواهد داشت و درست است که نظر موضوعیت اجتماعی و سطح انتشارش در جامعه مورد توجه عموم است و از دادگاه می خواهیم بخش نقض های ارائه شده رفع شود، شاید ادله‌های ما هم رد شود اما می خواهیم که به صورت جدی و علمی تر به این پرونده رسیدگی شود.

وی افزود: اگر دادگاه موافقت کند یک تیم کارشناسی و یک تیم کمیسیون پزشکی قانونی راجع به ورود و خروج گلوله‌ها، تعداد گلوله‌ها و نحوه شلیک تشکیل شود با صحبت های موکلم آقای نجفی تطبیق داده شود شاید راه برای مطالبی گشوده شود که دادرسی را با تغییر مهمی روبرو کند.

گودرزی در خصوص دکمه‌ها پیدا شده در محل جرم گفت: دکمه‌ها بیرون از صحنه قتل پیدا شده که باید بررسی شود.

انتهای پیام/