دادسرای امور جنایی و جرائم خاص شهرستان کرج تصویر ۴ کلاهبردار را رسانه ای کرد.

به گزارش پایان تیتر، بازپرس شعبه ۲ دادسرای امور جنایی و جرائم خاص شهرستان کرج از دستگیری اعضای باند غصب عنوان کلاهبرداری و کارچاقکنی در دستگاه قضائی و دوایر دولتی در تهران و البرز خبر داد.

بهمن آبیار، بازپرس شعبه ۲ دادسرای امور جنایی و جرائم خاص شهرستان کرج گفت: اخیرا اعضای باند کلاهبرداری و کارچاقکنی در دستگاه قضائی در استان های تهران و البرز به نام های علیرضا شوندی، امید شوندی، سعید فایلی و نیما فرد پنریق که از طریق غصب عناوین حقوقی و ادعای اعمال نفوذ در مراجع قضائی اقدام به اغفال و کلاهبرداری از افراد می کردند، دستگیر و بازداشت شدند.

بازپرس شعبه ۲ دادسرای امور جنایی و جرائم خاص افزود: لذا حسب دستور قضائی از سوی مرجع قضائی مبنی بر انتشار تصاویر این افراد در رسانه ها و جراید کثیرالانتشار به منظور شناسایی شکات و مالباختگان احتمالی در صورت شناسایی افراد فوق الذکر و یا طرح گزارش و شکایت علیه آن ها می توانید به شعبه دوم بازپرس و دادسرای عمومی و انقلاب کرج (امور جنایی و جرائم خاص) مراجعه کنید.

انتهای پیام/