اعضای یک خانواده پس از اینکه تکنسین اورژانس پدر خانواده را از مرگ نجات داد، او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گزارش  پایان نیوز؛ عصر امروز تکنسین موتورلانس اورژانس برای نجات مرد ۵۰ ساله به خانه او در کنار ریل راه آهن شهر قدس مراجعه کرد، این مرد که دچار اوردوز شده بود سرانجام با تلاش تکنسین اورژانس از مرگ نجات یافت و به سطح هوشیاری ۱۵ رسید.

پس از نجات پدر خانواده، فرزندان و برادرانش از نیروی اورژانس درخواست کردند که به بیمار دیازپام تزریق کند تا او را به کمپ ترک اعتیاد ببرند.

وقتی شاکری-تنکسین اورژانس- از اینکار امتناع کرد، اعضای خانواده ۱۵ دقیفه او را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند.

سرانجام این تکنسین اورژانس با تلاش همکارانش به بیمارستان منتقل شد و حال عمومی این نیروی اورژانس مساعد گزارش شده است.

انتهای پیام/