نماینده مردم رشت کشفیات تازه کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان را تشریح کرد.

به گزارش پایان نیوز ، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت ، آخرین نتایج کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را تشریح کرد.

وی گفت: برخی باندهای اختلاس کننده در بانک سرمایه درصدد عزل و برکناری مدیر عامل فعلی این بانک هستند؛ این در حالی است که در زمان فعالیت این شخص آنچنان مشکلی در پرونده صندوق مشاهده نشده است و وی حتی از جمله افرادی بوده که در مواجه با اختلاس های صورت گرفته در بانک سرمایه، به قوه قضاییه شکایت کرده است.

**اسناد فساد

کوچکی ن‍ژاد با بیان اینکه مدیر عامل فعلی بانک سرمایه با روند تحقیق و تفحص همکاری داشته است، ادامه داد: ما تاکنون اسنادی دال بر فساد اقتصادی مدیر عامل فعلی بانک سرمایه به دست نیاورده ایم.

**نیت انحراف

رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مجلس تاکید کرد: برخی با نیت انحراف و اختلال در مسیر تحقیق و تفحص به دنبال عزل مدیر عامل فعلی بانک سرمایه هستند که کمیته مذکور هم با دو نامه جداگانه مراتب اعتراض خود را به وزیر آموزش و پرورش و رییس کل بانک مرکزی اعلام داشته است.

کوچکی نژاد با اشاره به پیشنهاد عزل مدیر عامل بانک سرمایه به رییس کل بانک مرکزی و متن نامه اعتراضی کمیته به مسئولین ذیربط در این موضوع  بیان داشت: طی این نامه عنوان شد که اقدام وزیر و رییس کل بانک مرکزی یک اقدام غیر عرفی و غیر قانونی است.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس این نامه عنوان شد که چرا زمانی که نمایندگان مشغول بررسی موضوع هستند شما (دانش آشتیانی و سیف) در برخی از قست‌هایی که روزی دیگران در آن قسمت ها مشکل ساز بوده اند، اختلال ایجاد می کنید.

رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مجلس تصریح کرد : این مسئولین به هیچ وجه حق ندارند مدیر عامل فعلی بانک سرمایه را عزل کنند.

**جمع بندی درباره بانک سرمایه

کوچکی نژاد در ادامه با اشاره به اقدامات کمیته مذکور بیان داشت: در حال حاضر کمیته بیشتر بر روی شرکت هایی از جمله شرکت ساختمانی معلم، و ماشین سازی اراک تحقیقات دارد و بر روی پرونده بانک سرمایه به یک جمع بندی اولیه رسیده  است.

**کشفیات کمیته

وی تصریح کرد: البته در روند بررسی این تحقیق و تفحص مطلع شدیم که بانک سرمایه چند شرکت دیگر هم دارد و احتمالا مفاسد اقتصادی در آنها وجود داشته باشد.

**گزارش اردبیهشت

کوچکی نژاد درباره زمان ارائه گزارش کمیته صندوق ذخیره فرهنگیان به مجلس گفت: به هر حال اقدامات کمیته همچنان در جریان است و امیدواریم بتوانیم پیش از اردیبهشت سال ۹۶ گزارش این تحقیق و تفحص را به صحن ارائه کنیم.

انتهای پیام /