وزیر علوم با بیان اینکه باید در مقطع کارشناسی‌ ارشد حداکثر ۲۰ و در مقطع دکترا ۵ تا ۷ دانشجو جذب شوند، اقدام برخی دانشگاه‌ها نسبت به جذب بیشتر از این تعداد را خلاف قانون و غیر قابل قبول دانست.

به گزارش پایان نیوز، محمد فرهادی درباره نحوه اجرای “طرح آمایش آموزش عالی کشور”، گفت: این سند فازبندی و کار مطالعاتی مشخصی دارد و شیوه‌نامه آن تعیین شده است؛ به این منظور که برنامه‌ها در ارتباط و هم راستای هم قرار گیرند و دارای کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و بومی شوند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در فاز اول اجرای این سند علمی، کشور به لحاظ آموزش‌عالی به ۱۰منطقه مجزا تقسیم شده است که در زیرمجموعه هر منطقه، تعدادی دانشگاه قرار می‌گیرند.

فعالیت ۱۰ منطقه علمی مشخص‌شده در کل کشور همزمان با هم در حال انجام است

وی با بیان اینکه فعالیت ۱۰ منطقه علمی مشخص‌شده در کل کشور همزمان با هم در حال انجام است، گفت: ساماندهی واحدهای آموزش عالی، مأموریت‌گرا شدن دانشگاه‌ها، رتبه‌بندی دانشگاه‌ها به منظور حمایت‌های ویژه و تجمیع دانشگاه‌های دولتی کم جمعیت از اهداف لحاظ شده در سند علمی کشور است.

به زودی طرح مرتبط با آموزش‌های مهارتی تدوین می‌شود

به گفته فرهادی، به زودی طرح مرتبط با مباحث آموزش‌های مهارتی نیز زیرمجموعه سند جامع علمی کشور تدوین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

وی درباره انتقادش از جذب بی‌رویه دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی به ویژه دکترا، توضیح داد: این انتقاد به نحوه جذب بی‌رویه دانشجو در گذشته بوده است؛ چراکه اکنون جذب‌ها با قانون و ضابطه انجام می‌شود.

فرهادی بیان کرد: طبق قوانین جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، حداکثر ۲۰ و در مقطع دکترا ۵ تا ۷ دانشجو در تمام دانشگاه‌ها اعم از دولتی و آزاد جذب می‌شوند و اگر دانشگاه‌ها به بیشتر از این تعداد به جذب دانشجو اقدام کنند خلاف کرده و قابل قبول نیست.

وزیر علوم ادامه داد: با اجرای قانون “سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی” از  امسال، دانشگاه‌هایی که همچنان اقدام به جذب بیشتر دانشجو می‌کردند نیز مجبور به اجرای قانون خواهند شد.

نسبت استاد-دانشجو در ایران ۱به ۲۶؛ استاندارد جهانی ۱ به ۱۸ تا ۲۲

وی با اشاره به نسبت استاد- دانشجو در استانداردهای جهانی و ایران و تأکید براینکه این عدد در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است، گفت: در حال حاضر متوسط نسبت استاد- دانشجو در ایران ۱به ۲۶ و  نسبت استاندارد جهانی این مسئله در رشته‌های پزشکی ۱ به ۱۲ تا ۱۶ و غیرپزشکی ۱ به ۱۸ تا ۲۲ است و البته هدف‌گیری وزارت علوم، تحقیقات  فناوری در برنامه ششم نیز دستیابی به همین عدد جهانی است.

آموزش‌های مهارتی در رأس برنامه‌های وزارت علوم در برنامه ششم توسعه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان با اشاره به جایگاه دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در برنامه ششم توسعه گفت: آموزش‌های مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای در رأس و اولویت‌های برنامه‌های وزرات علوم در برنامه ششم توسعه قرار دارند تا دانشگاه‌های فنی وحرفه‌ای در مسیر کارآفرینی قرار بگیرند./

انتهای پیام