مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: کمک به متکدیان و حتی خرید از دستفروشان سر چهارراه در واقع کمک به گسترش تکدی‌گری و شبه تکدی‌گری محسوب می‌شود.

رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، اظهار داشت: تنها ۳۰ درصد کار مبارزه با متکدیان در سطح شهر به سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران بستگی دارد و مابقی اجرای آن در گرو فرهنگ‌سازی در میان شهروندان و مشارکت آنان است.
وی تأکید کرد: با فرهنگ‌سازی می‌توان مردم را آگاه کرد که کمک به این افراد و حتی خرید از دستفروشان سر چهارراه در واقع کمک به گسترش تکدی‌گری و شبه تکدی‌گری محسوب می‌شود.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، ادامه داد: طرح جمع‌آوری متکدیان خیابانی با همکاری استانداری تهران، عوامل انتظامی و سایر سازمان‌های مرتبط انجام می‌شود.
قدیمی در خصوص مرکز کارآفرینی ویژه دختران، تصریح کرد: اردوگاه کارآفرینی ویژه دختران دانش‌آموز شهر تهران ۷ تا ۱۱ سال برای نخستین بار توسط اساتید حوزه روان‌شناسی در کشور راه‌اندازی شده که مکانی برای کارآفرینی و درآمدزایی نمادین به حساب می‌آید.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در پایان گفت: دختران شرکت کننده در این اردوگاه در قالب کارگاه‌های تئوری و عملی ضمن آشنایی با کسب و کارها، مشاغل خدماتی، صنعتی، کشاورزی و غیره استفاده از ابزارهای مختلف در هر شغل را در محیط واقعی تجربه می‌کنند، همچنین دانش‌آموزان در این اردوگاه با فعالیت‌های اقتصادی متناسب با علاقه خود درآمدزایی نمادین خواهند داشت.