نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس با بیان اینکه بحث ارزآوری صادرات مرغ از  پیامدهای  مناسب اقتصادی این نوع از صادرات است،گفت:برای جلوگیری از برگشت خوردن محصولات ما باید تولیدات را همسو با استاندارهای بین المللی روانه چرخه صادرات کنیم.

به گزار پایان نیوز، دکتررسول خضری درباره وضعیت صادرات مرغ ،گفت:اگر صادرات مرغ با رعایت استاندارهای صادراتی همراه نباشد؛بدیهی است که امکان برگشت خوردن مرغ های صادراتی به کشور وجود دارد،بنابراین برای جلوگیری از این نوع  وقایع ما باید تولیدات  را همسو  با استاندارهای  بین المللی روانه چرخه صادرات کنیم.

 با برنامه ریزی جامع می توان بازار مرغ روسیه را به دست گرفت

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت  درمجلس سورای اسلامی با بیان اینکه درزمان تحریم های ترکیه،توسط روسیه ما باید صادرات محصولی همچون مرغ را رقم می زدیم،تصریح کرد: با توجه به ظرفیت مرغداریهای کشور اگر یک برنامه ریزی جامع داشته باشیم، می توان  بازار مرغ روسیه را به دست گرفت؛اما نکته مهم این است که نرخ مرغ باید برطبق تعرفه های بین المللی صادرشود.

وی ،ادامه داد:گرانی نهاده ها،مرغدران را با مشکلات بی شماری روبرو کرده است،اگرما می خواهیم صنعت مرغداری از دو وجه تولید  داخلی و صادرات مرغ مثمرثمرعمل کند باید هزینه جاری مرغداران کاهش یابد.

خضری،افزود:کشور ژاپن برای  بهبود وضعیت تولیدکننده،وام های با بهره صفر اختصاص می دهد تا تولیدکننده با انگیزه مضاعف به تولید بپردازد و این درحالی است که وام های با بهره برای تولیدکننده  مقرون به صرفه نیست؛بلکه باید وام های بی بهره در راستای تولید بهینه تزریق شود.

وی با بیان اینکه مدل های صادراتی کشورهای موفق را باید در زمینه  محصولی همچون مرغ مد نظر قراردهیم،یادآورشد:برای صادرات مرغ  ما باید با مدلی اقتصادی هزینه تولید را کاهش و سپس  برای صادرات بهینه اقدام کنیم.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه صادرات مرغ می تواند وضعیت  مرغداران در کشور را بهبود ببخشد،یادآورشد:بحث ارز آوری از  پیامدهای  مناسب اقتصادی صادرات بهینه مرغ به کشورهای خواهان مرغ ایرانی است./

انتهای پیام