یازدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۸ در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

پایان تیتر: یازدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته