عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه پول درمان کارگران از تامین اجتماعی خارج نمی‌شود، گفت: تامین اجتماعی اجازه هزینه کردن حق بیمه درمان کارگران در محل دیگری غیر از درمان یا بازنشستگی را ندارد.

به گزارش پایان نیوز، عبدالرضا مصری در واکنش به اظهارات مسئولان وزارت بهداشت و درمان مبنی بر اینکه حق بیمه درمان کارگران در محل مشخص خود هزینه نمی‌شود، گفت: این موضوع و بحث پرداختن به بیمه تامین اجتماعی و طرح مواردی چون هزینه حق درمان کارگران در محلی نامربوط  یک خط انحرافی است که هیچ توجیه قانونی ندارد.

نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حق بیمه اخذ شده از کارگر و کارفرما در تامین اجتماعی در همین سازمان هزینه می شود، افزود: تامین اجتماعی اجازه هزینه کردن حق بیمه درمان کارگران در جای دیگری غیر از درمان یا در مواردی در بخش بازنشستگی را ندارد، به طور حتم این پول متعلق به کارگران است اما ممکن است در برخی شرایط از این پول در پرداخت مستمری بازنشستگان استفاده شود.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ سال تامین اجتماعی زیرنظر وزارت بهداشت بود، تصریح کرد: در آن شرایط هم همین رویه حاکم بود، یعنی در مقطعی وزارت بهداشت و درمان پول تامین اجتماعی را درجای دیگری هزینه کردکه باعث اعتراض مجلس شد؛ این درحالی است که در حال حاضر وزارت تعاون پول تامین اجتماعی را در هیچ جای دیگری هزینه نکرده است زیرا پول این سازمان متعلق به کارگران است.

مصری با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی یک ریال بودجه دولتی دریافت نمی‌کند، گفت: دولت پولی به سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان بودجه پرداخت نمی‌کند، بنابراین همه سرمایه این سازمان متعلق به کارگر و کارفرما بوده و در دل مجموعه قرار دارد؛ حال علت عدم پرداخت صورت حساب ها به موقع توسط تامین اجتماعی مسائل درون سازمانی است که باید در وقت معینی بررسی شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم با انتقاد از اینکه وزارت بهداشت و درمان پول شرکت های دارویی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است، افزود: متاسفانه ۲هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دانشگاه های علوم پزشکی در بانک ها سرمایه گذاری شده  و ۲۰ درصد سود آن کسب می شود اما پول دارو و تجهیزات پزشکی را پرداخت نمی کنند؛ ازسوی دیگر دولت هم حق بیمه متعهد شده به تامین اجتماعی برای برخی گروه ها را پرداخت نکرده است.

وی با اشاره به اینکه در شرایطی تعرفه‌های درمانی ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرد، تصریح کرد: این موضوع به آن معنا است که اگر تا ماه گذشته بیمه ها یک میلیارد تومان به مراکز درمانی پرداخت می کردند، این ماه میزان گفته شده به ۲٫۵ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند بنابراین تامین منابع برای پرداخت بدهی ها صورت نگرفته است.

مصری با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه کسری بودجه سازمان خدمات درمانی را مطرح کرده است، گفت: اما نسبت به ضررو زیان های رسیده به تامین اجتماعی درلایحه بودجه یک ریال هم در نظرگرفته نشده است، بنابراین طرح تحول سلامت سالیانه ۱۰ تا ۱۶ هزارمیلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل می‌کند بدون آنکه منابعی برای آن درنظر گرفته شده باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: افرادی که این طرح را اجرایی کردند باید پاسخگو باشند که چرا میزان تعرفه‌ها تا این حد افزایش پیدا کرد که امکان تامین منابع برای آن وجود ندارد، بنابراین پول تامین اجتماعی درهربخشی از این سازمان خرج و هزینه شود از آن خارج نمی شود؛ از این رو مسئولان وزارت بهداشت اگر سندی دراین خصوص دارند که پول درمان کارگران از این سازمان خارج شده سند آن را ارایه دهند و ما هم از آن حمایت می کنیم./

پایان پیام