سخنگوی وزارت بهداشت و درمان با تاکید براینکه راهی جز ادامه طرح تحول سلامت وجود ندارد، گفت : برای اجرای طرح تحول سلامت درسال آینده ۴۸۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها درنظر گرفته شده است.

به گزارش پایان نیوز، ایرج حریرچی، با بیان اینکه با وجود بدهی بیمه ها به مراکز درمانی می توان اجرای طرح تحول سلامت را ادامه داد، گفت: هر طرح ملی در اجرا ممکن است با مشکلاتی روبه رو شود اما خوشبختانه رییس جمهور، نمایندگان مجلس و وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی همیشه از طرح تحول به عنوان یکی از دستاوردهای با  ارزش دولت یازدهم یاد می کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه  مشکلات موجود در اجرای طرح تحول سلامت رفع خواهد شد، افزود:به طورحتم نتایج حاصل از طرح تحول رو به تزاید است و  علی رغم اینکه بودجه های دریافتی به ویژه از بیمه ها به طرز بسیار بارزی کاهش یافته اما به اندازه سر سوزنی از تعهدات در طرح تحول سلامت در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی  به مردم کاسته نشده است.

وی تاکید کرد: امیدوارم با کمک های ارایه شده به بیمه ها برای پرداخت های خود به مراکزدرمانی  و قول آنها در پرداخت بدهی ها اجرای طرح تحول سلامت با قدرت بیشتری دنبال شود.

حریرچی با بیان اینکه  طرح تحول سلامت از نظر مدیران دولتی و مجلس با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد، گفت:  راه دیگری جز اجرای طرح تحول سلامت وجود ندارد و این موضوع مطالبه مردم است زیرا  مردم احترام را پس ازاجرای این طرح در بیمارستان ها دیده  و هزینه کمتری را در روند درمان بیماری خود پرداخت کرده اند؛ بنابراین نمی توان شرایط را به حالت قبل بازگرداند.

قائم مقام وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص بدهی وزارت بهداشت به مراکز دارویی و تجهیزاتی تحت پوشش سازمان  تامین اجتماعی، تصریح کرد: این موضوع را نباید خیلی مطرح کرد زیرا وزارت بهداشت یک دستگاه دولتی بوده و حق نگهداری پول را ندارد، بنابراین وقتی دریافتی های لازم خود را به دست آورد به همه مراکزی که از وزارت بهداشت مطالبه دارند بدهی های خود را پرداخت خواهد کرد؛ ازاین رو  با توجه به اینکه وزارت بهداشت ارایه کننده خدمت است اما منابع لازم را دریافت نمی کند به طور طبیعی به پیمانکاران خود بدهکار می شود.

وی ادامه داد:  زمانی که بیمه ها بدهی خود را پرداخت کنند به طور حتم این پرداخت ها از سوی وزارت بهداشت به مراکز دارویی و تجهیزاتی تحت پوشش تامین اجتماعی  انجام می شود.

حریرچی  با اشاره  به  بودجه طرح تحول سلامت درسال ۹۶، گفت: بودجه هدفمندی به میزان ۴۸۰۰ میلیارد تومان  و یک درصد ارزش افزوده برای اجرای این طرح درسال آینده درنظر گرفته شده است، بنابراین اینکه گفته می شود بودجه طرح تحول در وزارت بهداشت مشخص نیست قابل قبول نبوده زیرا در یک دستگاه دولتی رقم های چند میلیارد تومانی را مگر می توان بدون مصوبات قانونی به جای دیگری انتقال داد؛ بنابراین در این زمینه نظارت های کافی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه از یک درصد ارزش افزوده درسال گذشته  حدود ۸۵ درصد اعتبار به وزارت بهداشت تعلق گرفت، افزود: همچنین در مورد هدفمندی یارانه ها نیز یک ششم ۴۸۰۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد؛ اما با اختیارات قانونی که ازسوی وزارت بهداشت وجود داشت از محل های دیگر اعتبارات کافی  تامین شد و توانستیم به تعهدات خود عمل کنیم.

حریرچی با اشاره به اینکه در سال اول اجرای طرح تحول سلامت از محل اجرای قانون هدفمندی ۶۸۰۰ میلیارد تومان برای این طرح درنظر گرفته شد، تصریح کرد: اما سال دوم این رقم به ۴۸۰۰ میلیارد تومان و در سال سوم به ۴ هزار میلیارد تومان علی رغم وجود تورم در کشور رسید؛ البته همه این موارد درحالی است که  رشد جمعیت و به واسطه آن رشد خدمات  نیز صورت گرفت ولی با توان مدیران و صرفه جویی های صورت گرفته تعهدات به بهترین نحو ممکن انجام شد.

وی با یادآوری اینکه برای سال ۹۶ نیز از محل هدفمندی یارانه ها همان میزان ۴۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت: بهتراست بیمه ها هرچه سریعتر برای جلوگیری از افزایش مشکلات، بدهی خود به مراکز درمانی را پرداخت کنند.

حریرچی با اشاره به اینکه بدهی بیمه ها به مراکز درمانی در حال حاضر ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد طبق اسناد ارسال شده است، افزود: درخصوص بدهی بیمه ها بیش از ۳ هزار میلیارد تومان نیز سند بین راهی وجود دارد که از این رقم، ۶۶۹۰ میلیارد مربوط به بیمه سلامت ایران و ۴ هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان بدهی بیمه تامین اجتماعی است، علاوه بر این ۴۰۱ میلیارد بدهی بیمه نیروهای مسلح و ۱۶۴ میلیارد تومان بدهی کمیته امداد به مراکز درمانی  است.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصریح کرد: این مبالغ مطالبات وزارت بهداشت از بیمه ها است، وزارت بهداشت بابت سال ۹۴ و ۹۵ ، ۲۱ هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان سند ارسال کرده که تنها ۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان دریافت شده است./

پایان پیام