اطلاعات تازه نشان می‌دهد: تعداد شعب بانک‌های کشور از ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه در بهمن‌ماه سال ۹۶ به ۲۳ هزار و ۳۹۵ شعبه در اردیبهشت امسال رسیده که حاکی از جمع‌آوری ۱۵۴ شعبه در سه ماه گذشته است.

به گزارش پایان تیتر به نقل از ایبِنا، تعداد شعب بانک‌ها در حالی طی سه ماه گذشته یافته که دولتمردان و سیاست‌گذاران چندین بار بر لزوم کاهش تعداد شعب بانکی تاکید کرده‌اند. در آخرین اظهار نظر نیز عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد بیان داشته که بر اساس مطالعات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه شاخص‌های تولید ملی، وسعت و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع ۱۲ هزار شعبه باشد.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر تعداد شعب بانک‌ها ۲۳ هزار و ۳۹۵ شعبه است که نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۱۵۴ شعبه کاهش داشته است. در این میان بیشترین کاهش مربوط به بانک‌های دولتی است که البته از لحاظ تعداد شعب نیز بیشترین شعبه‌ها را در اختیار داشته‌اند.

بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، تعداد شعب بانک‌ها در اردیبهشت امسال به تفکیک بانک‌ها به این شرح بوده است: اقتصاد نوین ۲۸۰ شعبه، استاندارد چارتر یک شعبه، انصار ۶۳۱ شعبه، ایران زمین ۳۳۹ شعبه، آینده ۱۶۵ شعبه، پارسیان ۳۳۳ شعبه، پاسارگاد ۳۳۰ شعبه، تجارت ۲۱۰۱ شعبه، ایران و اروپا ۲ شعبه، توسعه تعاون ۴۳۴ شعبه، توسعه صادرات ۴۲ شعبه، بانک حکمت ایرانیان ۲۰۵ شعبه، خاورمیانه ۱۶ شعبه، دی ۸۰ شعبه، رفاه کارگران هزار و ۶۱، سامان ۱۳۹ شعبه، سپه هزار و ۸۱۸ شعبه، سرمایه ۱۲۰ شعبه، سینا ۲۶۸ شعبه، شهر ۳۴۷ شعبه، صادرات ۲۸۸۲ شعبه، صنعت و معدن ۶۱ شعبه، قرض‌الحسنه رسالت ۲۱۴، قرض الحسنه مهر ایران ۵۸۱ شعبه، قوامین ۷۳۵ شعبه، کارآفرین ۱۰۸ شعبه، کشاورزی ۱۹۶۶ شعبه، گردشگری ۸۸ شعبه، مسکن ۱۲۷۲ شعبه، ایران و ونزوئلا یک شعبه، ملت ۱۵۳۶ شعبه، ملی ۳۳۱۵ شعبه، پست بانک ۴۲۲ شعبه، تعاون اسلامی یک شعبه و فیوچر بانک یک شعبه. همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه ۴۹ شعبه، کاسپین ۱۲۰ شعبه، کوثر ۳۵۲ شعبه، ملل ۳۲۰ شعبه و نور نیز ۳۳۶ شعبه داشته‌اند.

بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد شعب بانک‌ها در بهمن ماه سال ۹۷ نیز به این شرح است: اقتصاد نوین ۲۸۱ شعبه، استاندارد چارتر یک شعبه، انصار ۱۰۹۹ شعبه، ایران زمین ۳۴۱ شعبه، آینده ۲۲۲ شعبه، پارسیان ۳۵۰ شعبه، پاسارگاد ۳۳۱ شعبه، تجارت ۱۹۶۶ شعبه، ایران و اروپا ۲ شعبه، توسعه تعاون ۴۳۵ شعبه، توسعه صادرات ۴۳ شعبه، بانک حکمت ایرانیان ۲۰۶ شعبه، خاورمیانه ۱۷ شعبه، دی ۸۱ شعبه، رفاه کارگران ۱۰۶۲ شعبه، سامان ۱۴۰ شعبه، سپه ۱۷۷۷ شعبه، سرمایه ۱۲۲ شعبه، سینا ۲۶۸ شعبه، شهر ۳۴۸ شعبه، صادرات ۲۷۶۵ شعبه، صنعت ومعدن ۵۹ شعبه، قرض الحسنه رسالت ۲۱۵ شعبه، قرض الحسنه مهر ایران ۵۸۴ شعبه، قوامین ۷۳۶ شعبه، کارآفرین ۱۰۹ شعبه، کشاورزی ۱۸۸۷ شعبه، گردشگری ۸۹ شعبه، مسکن ۱۲۷۳ شعبه، ایران – ونزوئلا یک شعبه، ملت ۱۸۵۵ شعبه، ملی ۳۲۷۶ شعبه، پست بانک ۴۲۳ شعبه، تعاون اسلامی یک شعبه و فیوچر بانک یک شعبه. همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه ۵۰ شعبه، کاسپین ۱۲۱ شعبه، کوثر ۳۵۳ شعبه، ملل ۳۲۲ شعبه و نور نیز ۳۳۷ شعبه داشته‌اند.

از سوی دیگر با توجه به ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و کوثر در بانک سپه و جمع‌آوری تعدادی از شعب این بانک‌ها باید در انتظار کاهش بیشتر تعداد شعب در ماه‌های پیش رو باشیم.

انتهای پیام/