محمدشریعتمداری وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی درپاسخ به خبرنگاران در خصوص تصویب حق مسکن کارگری گفت: امروز کمیسیون اقتصادی دولت ، به اتفاق آرا افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را که پیش از این در شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب شده بود به تصویب رساند .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، “محمدشریعتمداری ” یادآور شد: با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، موضوع حق مسکن کارگری برای تصمیم گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع این امر طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب می شود.

انتهای پیام/