۳ پزشک متخلف از سوی تعزیرات محکوم به پرداخت جزای نقدی شدند.

به گزارش پایان تیتر، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: سه پزشک متخلف به دلیل دریافت اضافه از نرخ های مصوب وزارت بهداشت و در خصوص جراحی محدود به پرداخت مبلغ ۲۹۱ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و درج در پرونده پزشکی محکوم شدند.

به گزارش اداره کل تعزیرات حکومتی تهران، محمدعلی اسفنانی روز سه شنبه افزود: معاونت دانشگاه علوم پزشکی ایران سه پزشک را به اتهام اخذ مازاد بر تعرفه های مصوب پزشکی به این اداره کل معرفی کرد و پرونده آنها برای رسیدگی به شعبه ۵۴ بدوی تخصصی تعزیرات تهران ارجاع شد.

وی ادامه داد: پزشکان مذکور با شکایت شاکی خصوصی به تعزیرات معرفی شدند و پس از بررسی های لازم، شعبه مربوطه تخلف را محرز دانست.

اسفنانی اضافه کرد: این پزشکان علاوه بر جزای نقدی از لحاظ جلب رضایت شاکی و فقدان سابقه کیفری موثر، درج در پرونده پزشکی آنان به مدت دو سال تعلیق شد.

انتهای پیام/