قرارداد به توافق بین دو یا چند شخص برای ایجاد آثار حقوقی و به عنوان یکی از متداول‌ترین شیوه‌های توزیع و جابجایی ثروت در جامعه تلقی می‌شود.

به گزارش  پایان نیوز ، ضرورت رعایت ٣٨ نکته مهم در تنظیم و نگارش انواع قراردادها:
۱- ذکر نام یزدان پاک، در صدر و شروع قرارداد.
۲- درج عنوان قرارداد. (مبایعه نامه، اجاره نامه، مشارکت در ساخت، و غیره).
۳- درج عنوان توصیفی قرارداد. (مبایعه نامه آپارتمان تجاری).
۴- ذکر صیغه عقد. (اَلعقود تابعَه لِلقصود، اَلمُومِنون عِندَ شروطِهِم، یا اَیُّهَا الذَّینَ آمَنوا اوفوا بِالعقود).
۵- ذکر عنوان طرفین قرارداد. (فروشنده و خریدار، مؤجر و مستأجر، و غیره).
۶- ذکر سِمَت حقوقی متعاملان. (وکالتاً، اصالتاً، قیمومتاً، ولایتاً، فضولتاً).
۷- موضوع قرارداد.
۸- ذکر مبلغ قرارداد با دقّت و حوصله. (ثمن، قرض الحسنه، مال الاجاره، و…) هم به صورت عدد و هم به صورت حروف.
۹- تعیین شیوه پرداخت در قرارداد.
۱۰- تعریف و تعیین شروط و تعهّدات.
۱۱- تعیین محل و چگونگی جبران خسارت.
۱۲- تعیین مرجع حل اختلاف. (از طریق داوری و حَکَمیّت یا از طریق کمیته حل اختلاف).
۱۳- تعیین نوع تضمینات؛ در صورت عدم  انجام تعهّدات. (اسناد تعهّدآور).
۱۴- کیفیّت و چگونگی بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک.
۱۵- تعیین کیفیّت تحویل و تسلیم  مورد قرارداد.
۱۶- تعیین وضعیّت تصرّف کنونی ملک.
۱۷- تعیین تکلیف خیارات.
۱۸- کیفیّت خاتمه قرارداد در صورت بروز حوادث و اختلاف. ( از طریق اقاله، فسخ، انحلال، انفساخ، و غیره).
۱۹- تعیین تکلیف ادّعاهای احتمالی در خصوص موضوع قرارداد.
۲۰- تعیین تکلیف وضعیّت چک های صادره در صورت عدم موجودی.
۲۱- تعیین تکلیف ادّعاهای احتمالی معارض یا معارضان.
۲۲- تعیین تکلیف کشف فساد در حین و یا پس از انجام معامله.
۲۳- نگارش و تنظیم قرارداد بدون عجله و شتاب و با خطّ خوش.
۲۴- توجّه  به حقّ ریشه و حقّ رعیّتی مستتر در اسناد و املاک  و حفظ آن.
۲۵- چنان چه ملک از حقّ ارتفاق (حقّی است برای شما در ملک دیگری)، برخوردار باشد، هنگام انجام معامله و تنظیم قرارداد، توجّه و لحاظ شود.
۲۶- هر گونه توافقی را (و لو به صورت شفاهی باشد)، در قرارداد عیناً درج و ذکر کنید و هرگز شرطی را شفاهاْ توافق ننمایید و اگر چنین کردید، انتظار اجرای آن را نداشته باشید.
۲۷- استفاده از عبارت اقاله برای بر هم زدن قرارداد به جای عبارت فسخ.
۲۸- در صورتی که متعاملین از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند، متن قرارداد به صورت شمرده و قابل فهم برای آنان قرائت و تفهیم شود.
۲۹- اگر قرارداد تنظیمی در چند صفحه باشد، حتماً تمام صفحات را با دقّت مطالعه، تفکّر و سپس امضا کنید.
۳۰- تعیین تکلیف قَبض و اِقباض مورد معامله.
۳۱- تعیین تکلیف وام.
۳۲- تعیین تکلیف موعد انتقال قطعی سند و انتخاب دفتر خانه ی اسناد رسمی جهت نقل و انتقال سند.
۳۳- تعیین تکلیف وکالت های مورد نیاز برای ادامه ی وکالت.
۳۴- تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی.
۳۵- مدّ نظر داشتن مؤلّفه هارد شیپ. (شرط مذاکره مجدّد).
۳۶- درج و ذکر موادّ و مفادّ قوانین مرتبط با موضوع قرارداد، مثل: مفادّ قوانین زمین شهری، شهرداری، اداره ثبت، مدنی، تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مالک و مستأجر، قانون تَمَلُّک اراضی توسّط ارگان های دولتی، و غیره.
۳۷- تنظیم صورت جلسات در ضمن یا پس از قرارداد.
۳۸- زیر بار توافقات غیر معقولانه، جانبدارانه و غیر قانونی نروید.
انتهای پیام/