رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: رقم کل بدهی‌های بیمه به دانشگاه علوم پزشکی تهران تا مهرماه ۸۰۰ میلیارد تومان است و اگر بدهی بیمه‌ها پرداخت شود، مشکل تامین دارو نخواهیم داشت.

به گزارش پایان نیوز، جعفریان رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: مشکل تامین دارو نداریم و بحث ما بدهی هایی است که بیمه باید به داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی بپردازد. رقم کل این بدهی ۸۰۰ میلیارد تومان است که بیمه باید تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به داروخانه‌های بیمارستانی پرداخت کند.
وی اضافه کرد: وقتی گردش مالی وجود نداشته باشد تامین دارو با مشکل مواجه می شود اما اگر نقدینگی وجود داشته باشد ما در تامین دارو هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه بیمارستان ها به دلیل محدودیت در گردش مالی با مشکل نقدینگی مواجه هستند، بیان کرد: تراز بیمارستان‌ها مثبت است اما چون نقدینگی وجود ندارد بیمارستان‌ها نمی‌‌توانند پرداختی پیمانکاران را تامین کنند.
وی در پایان یادآور شد: امیدواریم تا با رایزنی ها و اقداماتی که صورت گرفته هرچه زودتر شاهد پرداخت بدهی های بیمه و گشایش در مسائل دانشگاه علوم پزشکی باشیم.
انتهای پیام/