رفتن به بالا

پاک کردن صورت مساله توسط هم دولت و هم مردم/یادداشت : علیرضاجاوری

چند سالی است که براثر بی احتیاطی مردم، عدم نظارت دولت و درحقیقت عدم تعهد شخصی باید چندماهی از سال را با آلودگی هوا سپری کنیم. باتاثیراتی که آلاینده های زمینی برجو گذاشته موجب تغییرات جوی و سیستم بارش در سال های اخیر شده است. سال هاست که تلاش می کنیم با رخدادی دنبال مقصر و یا مقصران بگردیم . تا با معرفی او به محاکم قضایی و رساندنش به جزایی که حقش است خیال همه را راحت کنیم. امروز بعد از 6یا 7 سال با سرویس به محل کارخود آمدم و آن هم از روی میل شخصی ام نبود بلکه ...

پایان تیتر: آلودگی تهران

پیشخوان

  • پاک کردن صورت مساله توسط هم دولت و هم مردم/یادداشت : علیرضاجاوری

    چند سالی است که براثر بی احتیاطی مردم، عدم نظارت دولت و درحقیقت عدم تعهد شخصی باید چندماهی از سال را با آلودگی هوا سپری کنیم. باتاثیراتی که آلاینده های زمینی برجو گذاشته موجب تغییرات جوی و سیستم بارش در سال های اخیر شده است. سال هاست که تلاش می کنیم با رخدادی دنبال مقصر و یا مقصران بگردیم . تا با معرفی او به محاکم قضایی و رساندنش به جزایی که حقش است خیال همه را راحت ...

یادداشت