تبلیغات
شرکت مهندسی آرمان انرژی بسیج ملی کنترل فشارخون

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر:

هیچ کمبودی در زمینه شکر نداریم، بلکه بخش خصوصی اسفند ماه سال گذشته ۸۰۰ هزار تن شکر ثبت سفارش کرده بود که واردات آن آغاز شده است

دانایی از آغاز واردات ۸۰۰ هزار تن شکر ثبت سفارش شده و روند ارزانی این محصول در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش پایان تیتر، بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی ...

اقتصادی
دانلود کتاب
UA-128185435-1