روستای فیلبند، بهشتی بر فراز ابرها/عکس: علیرضا جاوری


شرکت مهندسی آرمان انرژی بسیج ملی کنترل فشارخون 'خبرگزاری علم و فناوری
UA-128185435-1