پانزدهمین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

پانزدهمین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۵ دیماه ۱۳۹۷ در محل نمایشگاه های بین المللی برگزار گردید.در این نمایشگاه نسبت به سال های قبل استقبال کمتری هم به لحاظ شرکت کنندگان و هم بازدید کنندگان صورت گرفت. عکس: علیرضا جاوری


شرکت مهندسی آرمان انرژی بسیج ملی کنترل فشارخون 'گروه ساختمانی ناظری 'خبرگزاری علم و فناوری 'موسسه خیریه سگال
UA-128185435-1