ازفردا اول آذرماه با اعلام دولت و ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونای کشور ، محدودیت های شغلی و ترددی در سراسر کشور اعمال خواهد شد.

 


مبارزه ملی با کرونا 'پایگاه خبری پول و تجارت بسیج ملی کنترل فشارخون پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر
UA-131522348-1